Nieuw inspiratieboek: Gezondheid in de Omgevingsvisie

Mensen met een lage opleiding wonen niet altijd in de meest groene en gezonde wijken. Gemeenten kunnen daar iets aan doen. In het inspiratieboek ‘Gezondheid in de Omgevingsvisie’ laten we zien hoe je de Omgevingswet in kunt zetten voor gezondheid én het verminderen van gezondheidsverschillen. In het boek vind je vijf voorbeelden uit gemeenten en vijf aandachtspunten.

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat op 1 januari 2022 in. In de Omgevingswet is gezondheid een belangrijk onderdeel. Gemeenten moeten kijken hoe zij gezondheid en het fysieke domein aan elkaar kunnen verbinden. Welke plek krijgt gezondheid in de omgevingsvisie en plannen van jouw gemeente?

Vijf voorbeelden

In dit inspiratieboek laten we zien hoe je in jouw gemeente het instrumentarium van de Omgevingswet kunt gebruiken om aandacht te besteden aan gezondheid en gezondheidsachterstanden. We presenteren vijf voorbeelden van gemeentelijke omgevingsvisies en vijf relevante aandachtspunten voor inhoud en proces.

Foto: Alex Schröder

We voerden een quickscan uit onder vijftien recente gemeentelijke omgevingsvisies. Ook haalden we lessen op bij vijf gemeenten die het thema gezondheid op verschillende manieren in hun visie hebben uitgewerkt. Dit zijn Deventer, Gennep, Maastricht, Súdwest-Fryslân en Zwolle. We vroegen naar hun aanpak, geleerde lessen en in hoeverre het thema gezondheid een rol speelt in ruimtelijke ontwikkeling en de aanpak van gezondheidsachterstanden. Daaruit haalden we vijf aandachtspunten voor een gezonde visie.

Aanvulling

Deze nieuwe publicatie vormt een verdieping en aanvulling op het eerdere Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte, dat nog altijd relevant en bruikbaar is. Het inspiratie- en werkboek belicht bijvoorbeeld welke gezondheidsaspecten van belang zijn. ‘Gezondheid en ruimte’ vormt een handig naslagwerk bij de strategieën in het nieuwe boek ‘Gezondheid in de Omgevingsvisie’. In deze publicatie verwijzen we dan ook vaak naar deze eerste publicatie.