Onderzoek: gezondheidsbevordering op de werkplek loont

Door een generiek leefstijlprogramma op het werk aan te passen aan de wensen en behoeften van medewerkers met een praktische opleiding en een verhoogd gezondheidsrisico, gaan zij vaker gezonder leven. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC. Ook gemeenten kunnen hiermee binnen hun eigen organisatie aan de slag én plaatselijke werkgevers stimuleren dit ook te doen.

Degenen die het meeste baat hebben bij gezondheidsbevordering kunnen met een aangepast leefstijlprogramma op het werk bereikt worden. Het merendeel van de medewerkers met een verhoogd gezondheidsrisico (overgewicht, weinig sporten, roken, veel drinken of een ongezond voedingspatroon) kiest zelf voor aanvullende coaching sessies met motiverende gespreksvoering. Relatief het vaakst doen medewerkers met een praktische opleiding hieraan mee.

Bekijk hier het factsheet van het onderzoek.

Gestopt met roken

En dat heeft effect. Medewerkers die meedoen aan coaching sessies met motiverende gespreksvoering zijn bij een tweede meting vijf keer vaker aan het verbeteren van hun gezondheid gaan werken dan degenen zonder coaching. Elf procent meer is gestopt met roken. Echter, niet voor alle gekozen gezondheidsmaten werd een verbetering gevonden.

Met een aangepast gezondheid bevorderend programma op het werk ondersteunt een werkgever medewerkers om ‘fit for work’ te zijn. Ook draagt hij bij aan het verkleinen van de gezondheidskloof. “Inzetten op gezondheid leidt tot meer productiviteit, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid”, verduidelijkt onze strategisch adviseur Tom Moons. “Persoonlijke ondersteuning via het werk biedt kracht en is effectiever dan wanneer iemand in z’n eentje of privé aan een gezondere leefstijl werkt.”

Aansluiten bij doelgroep

Leefstijlprogramma’s op het werk zijn vaak niet gericht op medewerkers met een lage opleiding. Erasmus MC heeft bij vrachtwagenfabrikant Scania en een ziekenhuis onderzocht hoe zij het bestaande leefstijlprogramma PerfectFit konden optimaliseren voor facilitaire en productiemedewerkers. Wij hebben bij dit onderzoek ondersteund.

Gerichte aanpassingen

Eerst zijn de onderzoekers met deze groep medewerkers gaan praten over hun wensen en behoeften voor een betere gezondheid. Op basis daarvan is het bestaande leefstijlprogramma op een aantal punten aangepast naar PerfectFit 2.0. Zo zijn de vragenlijsten met onze hulp in begrijpelijke taal gezet. De resultaten van het preventief medisch onderzoek zijn visueel inzichtelijk gemaakt met kleurcodes. Bijvoorbeeld rood voor een verhoogd risico. Ook is de mogelijkheid van coaching met motiverende gesprekvoering ingezet: elke medewerker kiest zelf of en met welke gedragsverandering hij of zij aan de slag wil gaan.

Dat goed doen is belangrijk. “Vooral omdat het niet bevoogdend is”, zegt bedrijfsarts en specialist arbeid en gezondheid Philips Blom van Scania. “Dit geeft een andere beleving en versterkt wat medewerkers zelf willen aanpakken. Zelf die keuze maken heeft meerwaarde en een groot effect.”

Meer informatie

Meer weten over hoe dit onderzoek in de praktijk is gedaan? Lees hier het volledige artikel met uitleg van Scania en Erasmus MC. Voor tips en inspiratie over gezondheidsbevordering op het werk, zie Vitaal Bedrijf.