Onderzoek van effecten corona voor kwetsbare groepen

Expertisecentrum Gezondheidsverschillen Pharos onderzoekt hoe het coronavirus mensen uit verschillende groepen treft. Pharos wil snel zicht krijgen op de effecten van het virus op gezondheid en welzijn.

‘De COVID-19-pandemie treft ons allemaal, de hele bevolking. Maar mensen in sociaal ongunstige situaties worden het hardst getroffen. Denk aan mensen die leven in armoede, aan vluchtelingen en andere migranten, gevangenen en daklozen’, aldus prof. dr. Maria van den Muijsenbergh.

Verhoogd risico

‘Armoede, sociale uitsluiting en de leefomstandigheden die daarmee samenhangen verhogen de gevoeligheid voor een infectie. Tijdens een pandemie, zoals deze, heb je dus een verhoogd risico om ziek te worden en om te overlijden.’

In haar blog op de site van Pharos vertelt Van den Muijsenberg over Jan, een dakloze die getroffen wordt door het coronavirus. Ook geeft ze adviezen hoe professionals en gemeenten mensen de zorg en ondersteuning kunnen geven die nodig zijn om deze crisis te doorstaan.

Effecten corona groter

De blog focust zich op de allerzwaksten in de samenleving. Maar de effecten van de coronacrisis zijn waarschijnlijk ook groter dan gemiddeld voor alle kwetsbare inwoners van gemeenten.

De lage SES-groep heeft gemiddeld genomen meer overgewicht, rookt vaker, heeft meer stress en is minder gezondheidsvaardig. En dat geeft juist in deze moeilijke tijd een hoger risico om ziek te worden. Dit kan er toe leiden dat gezondheidsverschillen toenemen.

Samen met gemeenten leren

Pharos wil samen met gemeenten van deze uitzonderlijke periode leren. Vanuit het perspectief van kwetsbare inwoners en vanuit het perspectief van gemeenten. We gaan de komende tijd daarover graag in gesprek met een aantal gemeenten.

Daarmee hopen we inzicht te krijgen in waar gemeenten tegenaan lopen als het gaat om hun aanpak van gezondheidsverschillen, maar ook welke creatieve oplossingen gevonden worden en welke mooie initiatieven in wijken ontstaan. Zo kunnen we gezamenlijk leren wat we zouden willen behouden en wat daarvoor nodig is. Over de opbrengst van deze zoektocht later meer!

Lees het hele blog hier.