Online Opfrisdag krijgt vervolg met webinars GezondIn

‘Werk samen met de mensen om wie het gaat. Dat is cruciaal om gezondheidsverschillen te kunnen aanpakken.’ Dit advies gaf expert Chandra Verstappen tijdens het eerste webinar van GezondIn. Chandra Verstappen werkt bij Pharos en is expert op het gebied van Bereiken en Betrekken.

Door de coronacrisis werd de Opfrisdag voor beleidsmedewerkers van GIDS van 17 april omgezet in een online webinar. Dat beviel zo goed dat GezondIn hier een vervolg aan gaat geven. Op 15 mei en 6 juni staan de volgende webinars gepland. De webinar van 15 mei gaat over Omgeving en Gezondheid.

Aanpak gezondheidsverschillen

De online Opfrisdag ging over de lokale en regionale aanpak van gezondheidsverschillen. Annelies Acda vertelde onder andere over de belangrijkste oorzaken van gezondheidsachterstanden en hoe het team van GezondIn GIDS-gemeenten kan ondersteunen in hun aanpak. Ze sprak over de achterliggende oorzaken van gezondheidsverschillen.

‘Deze zitten vaak in financiële onzekerheid zoals armoede en schulden en sociale problemen zoals eenzaamheid. Ook spelen een ongezonde omgeving en gebrekkige gezondheidsvaardigheden een grote rol  in sociaaleconomische verschillen. Die moet je aanpakken, vinden wij’, aldus Annelies Acda.

In gesprek

Ze vertelde hoe die aanpak eruit kan zien en welke instrumenten daarvoor beschikbaar zijn. Veel informatie hierover is te vinden in de kennisbank van GezondIn. Het belangrijkste bij deze webinar was het gesprek met de deelnemers, die onder meer werken bij gemeenten of GGD-en. Welke aanknopingspunten zien zij om in hun gemeente gezondheidsverschillen op de kaart te zetten? Hoe zorg je voor (bestuurlijke) draagvlak? Maar ook: welke gevolgen hebben de coronacrisis voor de aanpak van gezondheidsverschillen?

Samenwerken essentieel

Het tweede deel van de webinar ging over het thema Bereiken en Betrekken, met expert Chandra Verstappen van Pharos. Samenwerken met de mensen om wie het gaat is namelijk cruciaal om tot een effectieve aanpak voor gezondheidsverschillen te komen. Maar sommige mensen zijn moeilijk te bereiken. Zij komen niet naar bewonersavonden of andere bijeenkomsten. Het gaat dan vaak om mensen die bijvoorbeeld al langere tijd geen werk hebben, of kampen met psychische of lichamelijke problemen.

Chandra Verstappen noemde vijf principes die effectief zijn in het bereiken en betrekken:

  1. Betrek mensen in alle fasen van beleid en interventieontwikkeling.
  2. Kijk verder dan hun gezondheidsproblemen.
  3. Zorg voor passende communicatie.
  4. Ondersteun het geloof in eigen kunnen
  5. Haal praktische drempels weg. Organiseer bijvoorbeeld bijeenkomsten in de wijk, ga naar de mensen toe.

Een van de instrumenten die in de praktijk goed werkt is een community-aanpak in kwetsbare wijken. ‘Samenhang in een wijk helpt erg om mensen verder te helpen. Mensen willen zich gezien voelen, zich onderdeel van de wijk voelen.’ Deze zogenaamde ABCD-methode (Asset Based Community Development) sluit aan bij wat er wel werkt in de wijk, en bij wat er al is.

Lange adem

Wel waarschuwt Chandra dat om deze inwoners te bereiken en betrekken een lange adem nodig is. Het opbouwen van vertrouwensrelatie is belangrijk en tijdrovend. Deelnemers van de webinar kwamen met tips van bijvoorbeeld onderzoekers die tijdelijk in de wijk waar ze onderzoek deden gingen wonen, om zo de wijk en de bewoners echt goed te leren kennen.

Wil je meer weten over bereiken en betrekken? Op de site van Pharos is veel informatie te vinden, zoals werkvormen, publicaties en podcasts.

Webinar

De webinar van 15 mei gaat over Omgeving en Gezondheid. Deze wordt gegeven door Annelies Acda, Maarten Hoorn en Annette van Duivenvoorde. De digitale bijeenkomst is van 10.45 tot 12.00 uur. Doe je mee? Opgeven kan tot 14 mei via het formulier hieronder.