Oproep: leerkring aanpak voor welbevinden op school

Wil jouw gemeente inzetten op thema’s als mentale gezondheid jeugd en welbevinden jeugd in samenwerking met het onderwijs en de GGD? En heb je behoefte aan ondersteuning hierbij?

Na de zomer organiseren Pharos en Trimbos een leerkring voor belangstellende gemeenten (vanuit de domeinen gezondheid, onderwijs en jeugd) en de partijen waar zij mee willen samenwerken, zoals de GGD en het onderwijs.

Wat gaan we doen?

Het doel van deze leerkring is om tot een geborgde aanpak te komen voor het thema welbevinden op school. In een serie bijeenkomsten met een groep van drie of vier gemeenten willen we gezamenlijk stappen zetten en van elkaar leren. Daarnaast bieden we een aantal intervisiemomenten.

Voor wie?

Per gemeente denken we aan een afvaardiging van:

  • Gemeentelijke beleidsmedewerkers vanuit ten minste twee domeinen (jeugd, onderwijs, gezondheid)
  • Medewerker vanuit de GGD (Gezonde School Adviseur, gezondheidsbevorderaar)
  • Medewerker vanuit het onderwijs (schooldirecteur of beleidsmedewerker van koepel)

Heb je interesse? Neem dan contact op met GezondIn-adviseur Tom Moons: t.moons@pharos.nl