OPROEP: verkenning deelnemersmonitor voor lokale aanpak gezondheidsverschillen

Na de zomer start GezondIn (Pharos en Platform31) samen met Purpose met de mogelijke ontwikkeling van een deelnemersmonitor. Samen met gemeenten willen we verkennen hoe dit kan bijdragen aan de lokale aanpak van gezondheidsverschillen. We gaan de komende tijd dus graag in gesprek om te kijken onder welke voorwaarden zo’n deelnemersmonitor zou kunnen werken.

Veel gemeenten zijn bezig met een lokale aanpak gezondheidsverschillen, onder meer vanuit de GIDS-middelen (‘Gezond in de Stad’). Er bestaan inmiddels veel verschillende programma’s gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen en het verbeteren van de gezondheid van risicogroepen. Vaak is de effectiviteit van deze aanpakken nog onbekend, terwijl de vraag naar bewijsvoering steeds terugkomt. Het blijkt in de praktijk nog best ingewikkeld om een goed onderbouwde evaluatie uit te voeren.

Monitor voor inzicht in ontwikkeling van deelnemers gezondheidsaanpak

GezondIn gaat daarom samen met Purpose verkennen wat er nodig is voor de ontwikkeling van een deelnemersmonitor. Zo’n monitor kan inzicht geven in de verbetering bij deelnemers, op minimaal de ervaren gezondheid. Maar ook op andere leefgebieden. De monitor moet toegankelijk zijn voor mensen in een lage sociaaleconomische positie, met lage gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid en voor mensen met verschillende culturele achtergronden. De monitor richt zich specifiek op het effect van de gezondheidsaanpakken zelf. Het is daarmee aanvullend op bijvoorbeeld de GGD-monitor, die een meer algemeen beeld geeft op wijk- of gemeentelijk niveau.

Deskundige begeleiding en expertise GezondIn en Purpose

Met de nieuwe monitor willen we gemeenten (tegen lage kosten) een breed inzetbaar instrument bieden. Op die manier kunnen zij minimaal de ervaren gezondheid van deelnemers aan lokale gezondheidsaanpakken volgen. Adviseurs vanuit GezondIn en Purpose zorgen voor deskundige begeleiding tijdens de verkenning en brengen hun expertise op het gebied van effectmeting in.

Denk mee tijdens de werksessie op 8 september

Wil je hier meer over te horen en met ons meedenken? Doe dan mee aan de werksessie op 8 september 2022 van 13.30 – 15.00. Aanmelden kan via dit formulier. Voor vragen mail naar: a.hiemstra@pharos.nl.