RVS: GezondIn prominent voorbeeld brede blik aanpak gezondheidsachterstanden

In het rapport ‘Een eerlijke kans op gezond leven’ pleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving voor een andere benadering van gezondheidsachterstanden. Bijvoorbeeld door meer geld te besteden aan de aanpak van de maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden en een wettelijke plicht in te stellen om gezondheidsachterstanden terug te dringen. ‘Durf verschil te maken’, zegt de RVS. ‘Verleen urgentie aan de gebieden en bevolkingsgroepen met de grootste gezondheidsachterstanden.’

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving sprak onder andere met Pharos voor haar rapport. Veel aanbevelingen zijn dan ook  herkenbaar en onderschrijven we. ‘Begin bij wijken, gemeenten en regio’s waar de achterstanden in gezondheid het grootst zijn’, zegt de RVS. De raad bepleit een bredere blik bij de aanpak van gezondheidsachterstanden en noemt Gezondin als prominent voorbeeld daarvan.

Een pleidooi in lijn met die van de Wethoudersgroep GezondIn: ‘Zet extra in op kwetsbare inwoners om zo tot gelijke kansen op een gezond leven te komen.’ Een pleidooi waarvoor programmamanager GezondIn, Daphne Ketelaars, graag een lans breekt: ‘De meeste winst is te behalen door expliciet de beleidspijlen te richten op mensen die zich in een sociaaleconomisch kwetsbare positie bevinden. Een goed gecoördineerde en meerjarige aanpak vanuit alle betrokken domeinen zal bijdragen aan het verminderen van gezondheidsverschillen.’ Ze benadrukt de belangrijke rol die gemeenten spelen in de aanpak van gezondheidsverschillen. ‘Gemeenten kennen de lokale context en kunnen ingrijpen op de achterliggende oorzaken. Bijvoorbeeld door een schuldenaanpak te ontwikkelen die rekening houdt met de impact van armoede op gezondheid’, aldus Daphne Ketelaars.

Lees het RVS-rapport ‘Een eerlijke kans op gezond leven’.