Subsidie voor veelbelovende aanpakken in gemeenten

De subsidieoproep ‘Gemeenten Samen Gezond’ van ZonMw is nu open. Tot 24 november kunnen gemeenten, GGD-en, kennispartners, (bewoners)organisaties en andere partijen subsidie aanvragen. Het gaat om implementatietrajecten die veelbelovende aanpakken versterken en verrijken. Dit gebeurt op basis van recent ontwikkelde kennis.

Met de subsidieronde ‘Gemeenten Samen Gezond’ wil ZonMw de voortgang van gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk stimuleren. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis.

De subsidieoproep sluit op 24 november 2020 om 14.00 uur. Deze deadline is ruim. ZonMw houdt hiermee rekening met de druk die juist gemeenten, GGD-en en volksgezondheidspartners ervaren door de COVID-19 pandemie.

Gemeenten Samen Gezond

‘Gemeenten Samen Gezond’ richt zich op het versterken van veelbelovende lopende aanpakken in gemeentelijke praktijk. Zes thema’s komen aan bod:

  • Infrastructuur
  • Financiering
  • Burgerparticipatie
  • Monitoring & evaluatie
  • Professioneel handelen
  • Stoppen met roken

In elk project is ruimte voor ‘samen leren’, participatief actieonderzoek of bestuurskundig onderzoek.

Met de subsidieoproep wil ZonMw de volgende stap zetten in het samenbrengen en toepassen van eerdere kennisopbrengsten. Lopende aanpakken krijgen een impuls om recent ontwikkelde kennis in de eigen context beter toe te passen.

Gezonde wijk en leefomgeving

Ter inspiratie heeft ZonMw een Recent een publicatie met de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving gebundeld.

Kijk hier voor meer informatie.