Succesvolle tweede editie van de Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling: focus op bestaanszekerheid

De tweede editie van de Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling, een initiatief van Zuyd Hogeschool, Open Universiteit, Pharos, en NPHLN, was opnieuw een groot succes. De Academie streeft naar kennisuitwisseling om sociale uitdagingen aan te pakken. Tijdens deze bijeenkomst lag de focus op ‘Bestaanszekerheid in werk en wijk’.

Op de bijeenkomst, die gekenmerkt werd door interactie en diepgaande discussies, stonden drie kernvragen centraal:

  1. Wat is het probleem?
  2. Wat zegt de wetenschap?
  3. En wat gaan we doen?

Deze vragen vormden de leidraad voor de presentaties en workshops. Een hoogtepunt was de presentatie van het onderzoeksrapport ‘Concentratie van Armoede in Heerlen‘ door NPHLN-onderzoeker Dennis Martens. Het rapport onthulde opzienbarende cijfers over de hoge doorstroom van inwoners en de toename van armoede in Heerlen Noord, wat een negatieve impact heeft op de sociale cohesie en tot een opeenstapeling van problemen leidt. Dit fenomeen is vergelijkbaar met de situaties in andere regio’s binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

De dag werd verrijkt met inzichten van voormalig minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher en demissionair minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge. Zij benadrukten het belang van het bouwen van gemengde wijken om segregatie en sociale problemen te voorkomen, en onderstreepten dat dit een vraagstuk is dat regionale en nationale aandacht vereist.

Huisarts Micha Lutgens verdiepte zich in de verbinding tussen zorg en sociaal domein. Hij belichtte hoe bestaansonzekerheid vaak onbegrepen gedrag in de spreekkamer verklaart en dat er meer afstemming nodig is tussen medische en sociale dienstverlening. Dit vraagt om meer tijd voor patiënten.

De inspirerende dag sloot af met een oproep aan professionals en beleidsmakers op alle niveaus om de inzichten en aanbevelingen actief in hun werk te integreren. Voor iedereen die geïnteresseerd is, zijn de lezingen en presentaties nu online beschikbaar via deze website.