Waarstaatjegemeente.nl: aantal kinderen dat niet naar de tandarts gaat in 2020 gestegen

Vijftien procent van de kinderen tussen de vier en zeventien jaar oud komt niet bij de tandarts. Bij peuters is dit zelfs 60 procent. In 2020 is dit aandeel nog verder omhoog gegaan naar bijna een op de vijf kinderen (18%).  Dit blijkt uit onderzoek van Vektis, in opdracht van Pharos, voor waarstaatjegemeente.nl.

Cijfers tandartsbezoek per gemeente

Gezondheidsproblemen voorkomen doe je onder andere door aandacht te hebben voor tandartscontroles. Op waarstaatjegemeente.nl/gezondheid staan gegevens over het tandartsbezoek van kinderen per wijk. Hiermee kan een gemeente in elke wijk op maat de juiste ondersteuning bieden. Deze cijfers staan achter de tegel ‘gezondheid’ onder het kopje ‘Gedrag en vaardigheden’[1] en zijn te vinden in het rapport Gezondheidsverschillen – wijkprofiel.

Het thema Gezondheidsverschillen op Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van GezondIn en tot stand gekomen in samenwerking met VNG, VNG Realisatie, GGD GHOR Nederland, RIVM en Vektis.

Lees het hele bericht hier.