Webinar Gezondheid in de Omgevingsvisie terugkijken

In de nieuwe Omgevingswet die op 1 juli 2022 in werking gaat, wordt gezondheid expliciet benoemd. Dat biedt een kans voor gemeenten om gezondheidsbeleid en ruimtelijk beleid te verbinden en te borgen in hun omgevingsvisie en plannen. Er is extra aandacht nodig voor gebieden die minder scoren qua leefomgeving. Vooral in de wijken met inwoners in een kwetsbare positie is nog veel te winnen in termen van gezondheid.

Maar hoe doe je dat? We spraken erover tijdens ons webinar Gezondheid in de omgevingsvisie. We keken met twee koplopergemeenten naar hun aanpak en gingen met experts in op de vraag hoe je dit kunt vertalen naar jouw lokale context.