Wethouders: ‘Zet extra in op kwetsbare inwoners voor gelijke kansen op gezond leven’

‘De kansen op een goede gezondheid zijn in ons land niet gelijk verdeeld. Om verschillen te overbruggen moet je verschil maken. Dat wil zeggen: extra inzetten op kwetsbare inwoners om zo tot gelijke kansen op een gezond leven te komen.’ Dit stelt de wethoudersgroep van de GIDS-gemeenten in haar reactie op de Discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’.

Investeer in aanpak gezondheidsverschillen

De wethouders vinden dat volop geïnvesteerd moet worden in de aanpak van gezondheidsverschillen. In Nederland gaan mensen met een lage opleiding zes jaar eerder dood dan mensen met een hoge opleiding. Ook leven ze vijftien jaar minder in goed ervaren gezondheid. “Zorg dat gemeenten kunnen voortzetten wat zij met GIDS hebben opgebouwd”, aldus de wethouders. Zij pleiten voor lokaal ‘handgeld’ om maatwerk te kunnen leveren. Regionale samenwerking rond preventie moet de lokale aanpak versterken. “Laten we de inwoner voor ogen houden. Deze moet er beter en gezonder van worden”, stellen de wethouders.

Krachtige sociale basis

Ook pleiten de wethouders voor een integrale blik op de vraagstukken in de discussienota: medisch én sociaal. “Veel gezondheidsproblemen komen door factoren zoals stress door schulden, laaggeletterdheid of het leven in een onveilige buurt. Oplossingen om gezondheid te verbeteren en zorgkosten te voorkomen zijn dus juist ook binnen het sociale domein te vinden.” De wethouders pleiten dan ook voor structureel lokaal budget om een krachtige sociale basis te behouden en versteken.

Wethoudersgroep GezondIn

GezondIn is het Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden voor GIDS-gemeenten. In de wethoudersgroep GezondIn zitten achttien wethouders uit onder andere Utrecht, Nijmegen, Schouwen-Duiveland en Lelystad. Zij zijn ambassadeurs voor de landelijke en lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze aanpak krijgen de gemeenten ondersteuning vanuit het programma GezondIn. De wethoudersgroep pleit voor continuering van deze ondersteuning. Daarnaast kan het Rijk sterker ondersteunen met landelijke maatregelen om het aanbod van ongezonde producten te beperken. “Denk ook aan verbetering van luchtkwaliteit en voldoende aanbod van goede scholen en woningen.“ Lees de hele reactie hier.