Op deze kaart van Nederland zijn de GIDS-gemeenten weergegeven. GIDS staat voor Gezond in de Stad. In de periode 2014–2017 ontvingen deze gemeenten via de decentralisatie-uitkering GIDS in totaal 70 miljoen euro verdeeld over deze periode van 4 jaar. Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de GIDS gemeenten in de circulaires van 9 mei en 29 september 2014 (brief 1 en brief 2) geïnformeerd over deze uitkering en het stimuleringsprogramma Gezond in.... In zijn brief aan de Tweede Kamer van 23 maart 2017 kondigde Van Rijn aan het programma GIDS voort te zetten tot en met 2021. Met deze doorlooptijd wordt aangesloten bij het vervolg van het Nationaal Programma Preventie. Het beschikbare bedrag voor de deelnemende gemeenten bedroeg op dat moment € 80 mln. verdeeld over 4 jaar. In de meicirculaire gemeentefonds 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de gemeenten hierover nader geïnformeerd.

6960
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen