Assen in gesprek met inwoners via versnellingskamers

Samenvatting

Toen er plannen werden gemaakt voor de aanpak van gezondheidsachterstanden in GIDS-gemeente Assen, wilde de gemeente ook graag de stem van haar inwoners horen. Wat is voor hen belangrijk en hoe kijken zij aan tegen gezondheid. Er werden gesprekken gevoerd met ouderen, interviews op straat gehouden en er werden twee gezondheidsdialogen georganiseerd in samenwerking met CMO STAMM  (kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe). Deze dialogen zijn via de methodiek van een versnellingskamer gevoerd: een digitale brainstorm waarin alle deelnemers anoniem via een laptop hun mening geven.

De versnellingskamer is een doelgerichte en effectieve methode om in korte tijd ideeën te verzamelen en inzicht te krijgen in elkaars opvattingen en ervaringen. Iedereen komt gelijkwaardig aan het woord en ieders inbreng weegt even zwaar. De deelnemers ondervinden geen hinder of beïnvloeding bij hun denkproces. Tijdens de bijeenkomsten zijn veel concrete problemen en wensen benoemd en alle uitkomsten worden gebruikt om het uitvoeringsprogramma vorm te geven.  

Wat werkt goed? Wat kan beter?

- Belangrijk bij het organiseren van het ´in gesprek´ gaan met de inwoners is het benaderen van de juiste doelgroep en hen enthousiasmeren om mee te denken. Dit bleek via de ingangen rondom welzijn, onderwijs en bijvoorbeeld de participatie- en cliëntenraad geen enkel probleem. Bijna 40 inwoners dachten graag mee over het aanpakken van gezondheidsachterstanden.

- Het bleek een succesfactor om de ´gezondheidsdialogen´ laagdrempelig te organiseren, juist niet in het gemeentehuis maar in het plaatselijke kunst- en cultuurcentrum in het centrum van de stad en op data en tijdstippen die aansloten bij de groep.

- Er is een ´verdeling´ gemaakt in doelgroepen (volwassenen en jongeren) zodat de groep zich ook in elkaar kon herkennen. 

- De terugkoppeling aan betrokken inwoners vindt plaats via het informeren over de uitvoeringsagenda, het op de hoogte houden van de vorderingen en het betrekken van inwoners bij evaluatie en bijstelling.

- In Assen wordt nu gewerkt aan een brede coalitie rondom Gezondheid waarin naast professionals ook inwoners een belangrijke plaats innemen.

Zijn er al resultaten?

De gesprekken leverden inzichten op in wat inwoners belangrijk vinden wat betreft hun gezondheid. Alle inwoners vonden gezondheid belangrijk. Men vindt het belangrijk dat voorzieningen dichtbij huis en in de wijk aanwezig zijn. Er wordt aangegeven dat de sociale omgeving onmisbaar is om te stimuleren met je gezondheid aan de gang te gaan. Voor veel mensen is niet duidelijk waar ze voor bepaalde hulp (zoals bij vervoer en financiën) moeten zijn. Ook weet niet iedereen wat het buurtteam kan doen.

De inwoners bevestigen de analyse van de professionals en leggen drie thema’s bloot: eenzaamheid, bewegen en voeding. Vervolgens is per thema gezocht naar oplossingen: wat kunnen we zelf doen en welke ondersteuning hebben we nodig? Tijdens de bijeenkomsten zijn veel concrete problemen en wensen benoemd en alle uitkomsten zijn gebruikt om het uitvoeringsprogramma vorm te geven.

Meer info in de Participatiewijzer (databank methoden) en lees ook het het interview met Assen over hun plannen met de GIDS middelen.

Contact

Organisatie: Tinten Welzijnsgroep
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen