Instrument - 27 juni 2023

De Leefplekmeter in B1

Je leefplek en gezondheid hangen sterk met elkaar samen. Woon je in een leuke buurt? Dan ga je sneller naar buiten, bijvoorbeeld om te sporten. Maar hoe beoordeel je een leefplek? Met de Leefplekmeter in B1 kan elke bewoner zelf de sterke en zwakke punten van een buurt, wijk, dorpskern, of ander gebied in kaart brengen.

Gebruik deze gebruikshandleiding voor een korte instructie.

Open

Laatste update:
18 mei 2024

Met de Leefplekmeter geef je een score aan 14 thema’s die over de leefplek gaan en hoe je deze gebruikt. Heb je alle thema’s gescoord? Vul ze in het overzicht in. Zo zie je meteen op welke onderdelen jouw leefplek hoog of laag scoort.