Instrument - 5 februari 2020

De Leefplekmeter

Je leefplek en gezondheid hangen sterk met elkaar samen. Als je in een leuke buurt woont, ga je bijvoorbeeld sneller naar buiten om te sporten. Maar hoe kun je een leefplek in jouw gemeente beoordelen? Met de Leefplekmeter breng je de sterke en zwakke punten van een buurt, wijk, dorpskern, of ander gebied in kaart. Deze kennis maakt het makkelijker om met anderen in gesprek te gaan over een leefplek, en kun je ook inzetten in het kader van de GIDS-aanpak of de Omgevingswet.

Open

Laatste update:
25 juni 2024

Er zijn 14 thema’s in de Leefplekmeter die over de leefplek gaan en hoe je deze gebruikt. Het is de bedoeling dat je een score geeft aan elk thema. We hebben hulpvragen gemaakt die helpen bij het bepalen van een score. Als je alle thema’s hebt besproken en gescoord, vul je de scores in in het ronde overzicht: de Leefplekmeter. Als de Leefplekmeter is ingevuld, zie je in één oogopslag  op welke onderdelen jouw leefplek hoog of laag scoort.

Meer over

Thema
Type