Instrument - 10 februari 2020

Gebiedsindicatoren

Deze gebiedsindicatoren kun je gebruiken voor een wijk-, dorp- of kernscan. Zo weet je welke problemen er in deze gebieden spelen. Deze indicatoren zijn speciaal samengesteld om gezondheidsverschillen lokaal terug te kunnen dringen.

Open

Laatste update:
30 mei 2023

Deze indicatoren kun je gebruiken in een procesgerichte aanpak. Hier kun je de volgende stappen doorlopen:

  • Maak een gebiedsscan/gebiedsprofiel
  • Bespreek gegevens met professionals
  • Organiseer dialoog met bewoners
  • Stel gezamenlijk doelen en prioriteiten vast
  • Benoem resultaten en kies daarbij een aanpak
  • Ontwerp samenwerkingsstructuur
  • Maak afspraken en voer de plannen uit
  • Evalueer zowel proces als effect

De GezondIn Gebiedsindicatoren bieden basisinput voor de procesgerichte aanpak en het volgen van deze aanpak.

Meer over

Thema
Type