Themadoc - 5 februari 2020

Gecombineerde Leefstijlinterventie voor iedereen

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) wordt sinds 1 januari 2019 vergoed uit de basisverzekering. De GLI biedt veel kansen om gezondheidsverschillen in jouw gemeente te verkleinen. In dit themadoc vertellen we je hoe je dat in jouw gemeente aan kunt pakken.

Open

Laatste update:
18 juli 2024

Checklist inkoopvoorwaarden

Welke inkoopvoorwaarden kunnen gemeenten en zorgverzekeraars stellen om ervoor te zorgen dat de GLI effectief is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, laagopgeleiden en migranten? Onderstaande checklist bevat vragen die bij contractering van een leefstijlcoach of netwerk gesteld kunnen worden:

 1. Heeft jouw netwerk een diversiteitsbeleid geformuleerd? Zo ja, hoe vertaalt dit zich in de praktijk?
  • Hebben medewerkers kennis van (en ervaring met) cultuursensitief werken?
  • Hebben medewerkers kennis van (en ervaring met) communicatie met laaggeletterden en met mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden?
 2. Heb je zicht op het aantal mensen in jouw regio bij wie het overgewicht en/of de obesitas mede veroorzaakt wordt door achterliggende sociale problemen?
 3. Werk je samen met andere deskundigen aan een integrale aanpak obesitas en overgewicht in relatie tot armoede, schulden, stress en laaggeletterdheid?
 4. Bevat jouw werkwijze voor bereik en begeleiding van mensen met overgewicht en obesitas de onderstaande elementen?
  • Mogelijkheden voor langere intake- en consultduur.
  • Toegankelijkheid/geschiktheid van website en e-healthmodules voor laaggeletterden (zoals app’jes en invullen vragenlijsten over kwaliteit van leven en cliëntenervaringen).
  • Gerichte voorlichting op maat en materialen.

Cijfers op wijkniveau zijn beschikbaar via waarstaatjegemeente.nl en GGD Monitor.

Meer over

Thema
Type