Instrument - 7 juli 2021

Gezondheid voor iedereen ook via contracten en subsidieafspraken

Ook met inkoop en subsidiering kun je impact maken op gezondheidsverschillen. Met onze whitepaper ‘Inclusief Opdrachtgeverschap Gemeenten’ bieden we een handvat om ‘gezondheid van alle inwoners’ op te nemen in alle contracten, uitvoeringsplannen en subsidieafspraken waar de gemeente mee werkt. Het document is breed toepasbaar op alle zaken die gemeenten inkopen of waarvoor zij subsidie verlenen.

Inclusief opdrachtgeverschap draait om de (verbetering van) gezondheid van mensen in complexe situaties.. Deze groepen hebben een lagere levensverwachting en leven minder lang in goede gezondheid. Door je opdrachtgevende rol hiervoor in te zetten kunnen kun je in jouw gemeente gezondheidsverschillen verkleinen.

Integrale aanpak

Gezondheid wordt voor een groot deel bepaald door achterliggende factoren. Zoals participatie, fysieke omgeving, werkgelegenheid of arbeidsomstandigheden. Ieder beleidsdomein kan dus bijdragen aan de gezondheid van inwoners. Onderdeel van zo’n integrale aanpak is het contracteren en subsidiëren van inclusieve, persoonsgerichte en voor iedereen toegankelijke zorg, welzijn en ondersteuning.

Open

Laatste update:
7 juli 2021

Principes en checklist

In deze white paper gaan we onder meer in op de negen principes om gezondheidsverschillen duurzaam aan te pakken. Met deze principes kunnen ingekochte diensten ook effectief zijn voor mensen met een mindere gezondheid. Ook vind je een checklist met randvoorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om gelijke kansen op gezondheid te bieden.

Gemeenten kunnen de principes en checklist opnemen in contracten rondom uitvoeringsplannen, subsidie- en netwerktafels, programma-akkoorden of in wegingskaders voor de toekenning van budgetten. De whitepaper kan ook dienen als input voor het gesprek tussen zorgverzekeraars en gemeenten aan de regionale tafels.

Wil je ook aan de slag met inclusief opdrachtgeverschap? We denken graag met je mee. Neem contact op met de adviseur van jouw gemeente.

Webinar

Eerder dit jaar organiseerden we een webinar over Inclusief Opdrachtgeverschap. Je kunt deze hieronder terugkijken.