Instrument

Gezondheid voor iedereen ook in contracten en subsidieafspraken

Ook bij inkoop en subsidiering kun je impact maken op gezondheidsverschillen. Met onze whitepaper ‘Inclusief Opdrachtgeverschap Gemeenten’ bieden we een handvat om ‘gezondheid van inwoners’ op te nemen in alle contracten, uitvoeringsplannen en subsidieafspraken waar de gemeente in de volle breedte mee werkt. Het document is dus breed toepasbaar op alle zaken die gemeenten inkopen of waarvoor zij subsidie verlenen.

Inclusief opdrachtgeverschap draait om de (verbetering van) gezondheid van mensen in complexe situaties. Deze groepen hebben een lagere levensverwachting en leven minder lang in goede gezondheid.

Integrale aanpak

Gezondheid wordt grotendeels bepaald door achterliggende factoren. Zoals participatie, fysieke omgeving, werkgelegenheid of arbeidsomstandigheden. Ieder beleidsdomein binnen de gemeente kan dus bijdragen aan de gezondheid van inwoners. Onderdeel van zo’n integrale aanpak is het contracteren en subsidiëren van inclusieve, persoonsgerichte en voor iedereen toegankelijke zorg, welzijn en ondersteuning.

 

Open

Laatste update:
4 januari 2021

Principes en checklist

In deze white paper gaan we onder meer in op de negen principes om gezondheidsverschillen duurzaam aan te pakken. Met deze principes kunnen ingekochte diensten ook effectief zijn voor mensen met een mindere gezondheid. Ook vind je een checklist met randvoorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om gelijke kansen op gezondheid te bieden.

Gemeenten kunnen de principes en checklist opnemen in contracten rondom uitvoeringsplannen, subsidie- en netwerktafels, programma-akkoorden of in wegingskaders voor de toekenning van budgetten. De whitepaper kan ook dienen als input voor het gesprek tussen zorgverzekeraars en gemeenten aan de regionale tafels.

Wil je ook aan de slag met inclusief opdrachtgeverschap? We denken graag met je mee. Neem contact op met de adviseur van jouw gemeente.

Webinar

Op vrijdag 12 februari (2021) organiseren we een webinar over Inclusief Opdrachtgeverschap. Je kunt je hieronder aanmelden.