Instrument - 4 februari 2020

Handreiking doelen stellen

Om gezondheidsverschillen terug te dringen is het belangrijk om je te richten op verschillende achterliggende oorzaken van deze verschillen. Oorzaken zoals armoede, fysieke omgeving en (gezondheids)vaardigheden. Om je proces zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is het belangrijk om doelen te stellen. Zo weet je waar je naartoe werkt. Deze publicatie helpt je bij het stellen van heldere doelen, en het monitoren van je resultaten.

Open

Laatste update:
18 mei 2024

WAAROM DOELEN STELLEN?

Doelen stellen helpt bij:

 • Een doelmatige aanpak met een heldere stip op de horizon.
 • Een breed draagvlag onder de betrokken partners.
 • Behoud van draagvlak. Het is nodig dat betrokken partners tijdens de programma-uitvoering betrokken blijven. Dat kan door het volgende vast te stellen:
  • Wat willen we gezamenlijk bereiken?
  • Waar staan we nu?
  • Wat is er al bereikt?
 • Meer inzicht in beleidsagenda’s, belangen en wensen van de betrokken partners.
 • De mogelijkheid om de aanpak gericht te volgen (monitoring), te toetsen, eventueel bij te sturen en ervan te leren (evaluatie).
 • De mogelijkheid om de resultaten van de aanpak te laten zien aan de opdrachtgever, het publiek en de financiers.