Kennisdossier - 10 februari 2020

Kennisdossier Participatie

Een goede gezondheid bevordert meedoen in de samenleving. Een minder goede gezondheid kan dit juist belemmeren. Daarom is het erg belangrijk om bij jouw aanpak van gezondheidsachterstanden participatie en gezondheid aan elkaar te koppelen. Meer informatie en tips vind je in dit kennisdossier participatie.

Open

Laatste update:
18 juli 2024

Stappen voor samenwerking tussen gezondheid & werk en inkomen

  • Belangrijke eerste stap in samenwerken is elkaar leren kennen, en weten wat elkaars werk inhoudt. Wat is de opgave, en welke middelen en instrumenten worden gebruikt (zoals taallessen, tegenprestatie of re-integratietrajecten met trainingen)? Lees elkaars nota’s en ga met elkaar in gesprek over mogelijke aanknopingspunten.
  • Bespreek waar de overeenkomsten zitten, bijv. in doelgroepen, wijken, thema’s (zoals psychische problemen), interventies/ instrumenten en elkaars netwerk. Houd in gedachten dat investeren in meedoen en werk effect heeft op gezondheid, en andersom. Besteed daarbij extra aandacht aan de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, en waar de grootste gezondheidsverschillen zijn.
  • Kijk gezamenlijk wat er vanuit beide domeinen al loopt, en hoe dat kan bijdragen aan enerzijds het re-integreren of klimmen op de participatieladder, en anderzijds de gezondheid van cliënten/ inwoners.
  • Begin klein, niet alles hoeft tegelijkertijd. Bespreek waar in beide domeinen de meeste kansen liggen, en wat meest haalbaar is.
  • Samenwerken kost tijd; er zijn verschillen in opdracht, cultuur en taal tussen domeinen. De een werkt bijvoorbeeld vooral op het niveau van het individu, de ander meer collectief, en er kunnen verschillen bestaan in het beeld bij het woord participatie. Blijf in gesprek.

Meer over

Thema
Type