Kennisdossier - 2 december 2020

Preventieakkoorden met aandacht voor iedereen

Het landelijk preventieakkoord wordt in veel gemeenten vertaald naar een regionaal of lokaal akkoord. Bij mensen in kwetsbare sociaaleconomische situaties zijn de gezondheidsverschillen het grootst. Voor hen is dus de meeste ‘gezondheidswinst’ te behalen. Het is dan ook logisch om in lokale preventieakkoorden specifiek aandacht aan deze groepen te besteden. Ons ‘Startdocument Inclusieve Preventieakkoorden’ helpt daarbij.

Handreikingen en instrumenten

Het Startdocument is bedoeld voor alle mensen die betrokken zijn bij het opstellen van een lokaal of regionaal preventieakkoord. We hebben bestaande handreikingen en instrumenten verzameld die kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van een akkoord voor iedereen.

In het document vind je handreikingen voor het ontwikkelen van preventiebeleid. Dit is informatie over sociaaleconomische gezondheidsverschillen voor beleidsstukken. We komen ook met tips om het proces om te komen tot een gedragen inclusief preventieakkoord vorm te geven.

Slimme coalities

Naast adviezen om interventies aan te laten sluiten bij mensen in kwetsbare situaties (zoals Gecombineerde Leefstijl Interventies en Stoppen met Roken en Monitoren) vind je een toelichting op het aangaan van ‘slimme coalities’ tussen bijvoorbeeld het preventieakkoord en het sportakkoord.

Wil je in jouw gemeente of regio een preventieakkoord sluiten met aandacht voor iedereen? Met inzet op mensen in kwetsbare situaties (terugdringen van gezondheidsverschillen)? De adviseurs van Pharos ondersteunen daarbij. Wil je strategisch en inhoudelijk advies? Procesondersteuning bij het stellen van doelen en het realiseren van een breed gedragen preventieakkoord? Neem dan contact op met Robbert van Bokhoven.

Open

Laatste update:
1 april 2021