Studiedagmateriaal - 17 december 2020

Studiedag 2020: Impact!

Studiedag GezondIn: Impact! – 3 december 2020

Onze studiedag was dit jaar online. Ruim 200 deelnemers luisterden naar speeches van Patricia Heijdenrijk en Mariëtte Hamer, volgden een van de vele workshops en flitssessies en praatten na in de netwerkcarrousel. Simone van Trier was onze dagvoorzitter.

Hieronder vind je alle presentaties en opnames van de sessies.

Opening door Patricia Heijdenrijk, directeur Pharos:

Workshops

eHealth: stap voor stap het nieuwe normaal!
eHealth speelt een steeds grotere rol, ook in de landelijke nota gezondheidsbeleid. Met eHealth kunnen we veel impact maken, ook voor mensen in kwetsbare situaties.  In de workshop keken we naar de kansen die eHealth biedt en hoe eHealth kan worden ingezet bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Corona en de impact op SEGV: denkrichtingen voor beleid
Het coronavirus en de daarvoor genomen maatregelen in Nederland hebben veel impact op ons dagelijks leven en op onze gezondheid. De kans is reëel dat de gezondheidsachterstanden toenemen. We voerden gesprekken met gemeenten en verdiepten met hen denkrichtingen voor extra focus op de aanpak van sociaalconomische gezondheidsverschillen (SEGV) tijdens corona. In deze workshop deelden we deze denkrichtingen en presenteerde Platform 31 de resultaten van het onderzoek naar de impact van corona op het beleidsveld armoede & schulden, uitgevoerd in opdracht van het G40 stedennetwerk.

Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 & gezondheidsachterstanden
Het verkleinen van gezondheidsachterstanden is één van de speerpunten in de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Maar hoe vertaal je dat naar een lokale aanpak? In deze workshop namen we je mee langs de gezondheidsvraagstukken in de nota. Daarbij verkenden we de haakjes die de landelijke nota biedt voor het vergroten van de impact van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Samen impact maken bij schulden
Er zijn veel mensen met geldproblemen. Schulden hebben een negatief effect op de gezondheid.  Door een goede samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein kun je sneller impact maken. In deze workshop deelden we ervaringen  vanuit  huisartsenpraktijken en gemeenten.

Impact op gezondheidsachterstanden met lokale preventieakkoorden
Hoe kun je met lokale preventieakkoorden gezondheidsachterstanden terugdringen? Hoe zorg je dat je met interventies juist (ook) mensen in een kwetsbare situatie bereikt? We praatten met enkele gemeenten over de impact van het lokale preventieakkoord op het gezondheidsbeleid én  het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Workshop Impact tonen (M&E)
Wil je weten of je met jouw aanpak of project op de goede weg zit? Met  lerend monitoren krijg je sneller je hele aanpak in beeld, samen met stakeholders. Lerend monitoren is een manier om de impact van een aanpak direct zichtbaar te maken. Je kunt de voortgang beter in de gaten houden en eventuele problemen sneller aanpakken. Tijdens de workshop lieten we twee inspirerende actuele voorbeelden uit gemeenten zien.

De omgevingswet en gezondheidsverschillen: kansen voor impact
Elke gemeente moet een omgevingsvisie opstellen. Dit is een goede kans om met de verbinding aan de slag te gaan. We hebben in vijftien gemeenten omgevingsvisies geanalyseerd waarin gezondheid een plek had. Deze analyse en de daarop volgende interviews met vijf gemeenten geven een goed beeld van wat er mogelijk is. Hoe kan je de meeste impact bereiken? We gingen hier in deze sessie dieper op in.

Gezondheid en Inburgering Statushouders
Gemeenten zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe wet Inburgering die in 2022 van kracht wordt. Deze wet biedt kansen om gezondheid en welzijn van statushouders mee te nemen. Met een samenhangende aanpak kun je voor deze groep écht impact maken.  We namen je mee in de Veranderopgave Inburgering, bespraken met elkaar de kansen voor gezondheid en gaven handvatten om het thema gezondheid te borgen.

Key note speech Mariëtte Hamer

Mariëtte Hamer is voorzitter van de SER én van de Raad van Toezicht van Pharos. In deze speech ging ze in op haar motivatie om bij Pharos actief te worden, riep ze de overheid op om gemeenten voldoende middelen voor de aanpak van gezondheidsverschillen te geven en beantwoordde ze vragen, samen met SER-college Piet van den Reijen.

Flitssessies

Participatie en gezondheid
Veel mensen in de bijstand hebben gezondheidsproblemen. Meedoen heeft een positieve impact op hun gezondheid. De weg naar maatschappelijke of arbeidsparticipatie is niet makkelijk, maar wel mogelijk. Met aandacht en persoonlijke begeleiding maak je het verschil. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Aan de hand van verhalen van mensen die de stap naar participatie hebben gemaakt, wordt duidelijk welke elementen deel uitmaken van een succesvolle aanpak.

Hoe houd je oudere migranten met dementie vitaal?
Hoe kun je impact maken op de vitaliteit en gezondheid van oudere migranten met dementie? In deze flitssessie ervaarde je hoe het is om als oudere migrant (ziek te zijn en) op zoek te gaan naar zorg en ondersteuning in de gemeente. We gingen daarna in op de rol van mantelzorgers en op afstemming tussen zorg, welzijn en informele zorg.

Chronische stress en gezondheidsachterstanden: hoe werkt dat? En wat kan ik doen?
Mensen met problemen op meerdere leefgebieden hebben vaak langdurig een verhoogd stressniveau. Deze chronische stress heeft een grote impact op gezondheid, leefstijl en het dagelijks functioneren. Zo leidt het tot lichamelijke ziekten, psychische klachten en gaat het denkvermogen achteruit. In deze sessie gaven we inzicht in de werking van stress en wat je als gemeente of professional kunt doen om stress te verminderen en de dienstverlening of ondersteuning beter te laten aansluiten bij mensen met chronische stress.

Impact met GIDS; vijf jaar door de ogen van collega’s
In dit interactieve gesprek sprongen we van 2020 naar 2014 en weer terug. GIDS-contactpersonen van het eerste uur gingen met ons in gesprek over de impact die GIDS gemaakt heeft in hun gemeente en in hun eigen werk. Welke lessen hebben ze geleerd in de afgelopen zes jaar? Wat kunnen wij daarvan leren?

Impact maken met inkoop- en subsidiebeleid
Follow the money. Wist je dat je met het gemeentelijke inkoop- en subsidiebeleid ook impact kunt maken op het terugdringen van gezondheidsachterstanden? We presenteerden een gespreksinstrument en criteria die in gemeentelijk beleid kunnen worden opgenomen of in gesprek met aanbieders kunnen worden gebruikt. Zo kom je tot zorg en ondersteuning die beter aansluit bij de behoefte van mensen in een kwetsbare situatie. Ook is het een manier om het terugdringen van gezondheidsachterstanden te borgen bij zorg- en welzijnsaanbieders.

Gelijke kansen op gezondheid voor iedereen: resultaten Joint Action
Met aandacht voor gelijke kansen op gezondheid (health equity) kun je veel impact maken voor mensen in een  kwetsbare situatie in jouw gemeente. Maar hoe krijg je dit thema op de agenda? En aan welke knoppen moet je draaien om kansengelijkheid in het beleid opgenomen te krijgen? In deze flitssessie deelden we de lessen uit de Joint Action Health Equity Europe.

Kinderen aan het woord over hun leefomgeving
Gemeente Sluiskil wil een leuke en veilige plek zijn voor opgroeiende kinderen. En wie kan beter vertellen wat hiervoor nodig is dan kinderen zelf? Hun verbeterpunten, dromen en perspectieven zijn in kaart gebracht met behulp van de ‘Leefplekmeter’. De Leefplekmeter helpt om de leefomgeving te beoordelen aan de hand van veertien thema’s. In deze sessie delen we de aanpak en de inzichten in de gemeente Sluiskil. Voor iedereen die wil weten hoe je impact maakt op de leefomgeving.

Inspiratiefilms en panelgesprek

We sloten de studiedag af met de inspiratiefilms van de gemeenten Nissewaard en Utrecht en het panelgesprek. Nissewaard en Utrecht lieten hun lokale aanpak van gezondheidsverschillen zien. We bespraken beide inspiratiefilms na met Annelies Acda, adviseur GezondIn.

In het panelgesprek gingen vertegenwoordigers van Nissewaard en Utrecht in gesprek met GezondIn over impact maken. Hoe maak je als gemeente impact op gezondheidsverschillen? Hoe maak je impact voor inwoners? ‘We blijven gemeenten ondersteunen. En zorgen dat gezondheidsverschillen hoog op de politieke agenda blijven staan. We blijven impact maken. Met elkaar’, vertelde programmanager GezondIn Daphne Ketelaars.

Je kunt het panelgesprek en de nabespreking hieronder terugkijken.