Studiedagmateriaal - 20 december 2021

Terugkijken naar studiedag ‘Samen Verschil Maken’

Wie onze online studiedag ‘Samen Verschil Maken’ moest missen, of  niet alles kon volgen, kan hier alles terugvinden. Wil je nog een keer luisteren naar de inspirerende verhalen van Reinier van Zutphen, Marco Pastors of Sheila Sitalsing? Het interview met Patricia Heijdenrijk over de uitkomsten van het onderzoek naar acht jaar GIDS/GezondIn nog eens rustig bekijken, of het compilatiefilmpje? Hier vind je het allemaal.

Hieronder vind je alle presentaties en opnames van de sessies.

Welkom met Eelco Eerenberg

Marco Pastors

Marco Pastors is directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Het NPRZ wordt als voorbeeld gezien van een samenhangende en meerjarige aanpak voor kwetsbare wijken.

Hij sprak op onze studiedag over de problematiek in Rotterdam Zuid en de aanpak van het Nationaal Programma. Marco Pastors deelde behulpzame inzichten, zoals het instrument De Brug. Deze brug ligt op vijf pijlers: een fijn huis, lekker in je vel, toekomst voor je kind, grip op je geld en werken aan je toekomst. ‘Deze pijlers moeten stevig zijn.’

Minicolleges

De minicolleges belichten twee van de drie opgaven binnen de ‘Propositie Sociaal Domein’, opgesteld door verschillende partijen onder aanvoering van de VNG en G40.

Gelijke kansen op gezondheid

Kansengelijkheid is onderwerp van gesprek in dit minicollege. Isabel Joosen (beleidscoördinator Publieke Gezondheid, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg, VNG) en Annelies Acda (adviseur GezondIn) gaan in gesprek over dit thema en de relatie met gezondheidsverschillen. Wat betekent dit thema? Hoe geef je het handen en voeten? Hoe kun je het inzetten in je gemeente als vliegwiel? Samen spitten ze dit door en bieden handelingsperspectief.

Kijk het minicollege hier terug.

Met bestaanszekerheid geen gezondheidsverschillen?

Bestaanszekerheid is een begrip dat steeds vaker gebruikt wordt, ook binnen gemeenten. Welk beeld hebben wij hierbij? In dit minicollege presenteren Sanne Niemer en Tom Moons onze visie hierop. We delen onze inzichten over bestaanszekerheid in relatie tot gezondheidsverschillen en nemen jullie mee langs relevante ontwikkelingen. We gaan expliciet in op de rol van stress als rode draad bij bestaanszekerheid.

Je kunt het minicollege hier terugkijken.

Presentatie onderzoek 8 jaar GIDS/GezondIn

De 150 GIDS-gemeenten zijn de afgelopen acht jaar steeds meer gaan inzetten op integraal beleid om gezondheidsverschillen terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van Lysias Advies in opdracht van Pharos. In dit vraaggesprek met dagvoorzitter Simone van Trier vertelt Pharos-directeur Patricia Heijdenrijk over de uitkomsten.

Alle uitkomsten van het onderzoek en het magazine ‘De kracht van de lokale aanpak’ vind je hier.

Acht jaar werken aan gezondheidsverschillen

In deze film blikken we terug op 8 jaar GIDS/GezondIn. Met mooie voorbeelden uit het hele land en veel bekende gezichten.

 

Workshops

Met vijf verschillende workshops op het programma was het moeilijk kiezen. Gelukkig kun je ze allemaal terugkijken.

Omgeving en gezondheid – samen verschil maken

Voor een Europees onderzoek volgden wij drie gemeenten die de samenwerking tussen het fysieke en het gezondheidsdomein wilden versterken. Wat levert domeinoverstijgend werken aan omgeving en gezondheid op? Wat heeft deze gemeenten geholpen? Welke lessen hebben we opgetekend? En welke (tegeltjes)wijsheden geven wetenschappers mee aan gemeenten?

De presentaties en terugkijklink vind je hier.

Netwerken en sociale basis in de wijk, terugveren na corona

In deze workshop besteden we aandacht aan het belang van een krachtige sociale basis voor het terugdringen van gezondheidsverschillen. De coronacrisis heeft nog meer zichtbaar gemaakt hoe belangrijk dat is: waar partijen elkaar kenden en wisten te vinden, konden zij snel en flexibel handelen. We gaan kort in op de achtergronden en het belang van een goede sociale basis. Met twee praktijkvoorbeelden laten we zien hoe gemeenten aan netwerken bouwen.

Je kunt deze workshop hier terugkijken.

Met vaardigheden verschillen verkleinen

Een op de drie Nederlanders heeft beperkte basis- en gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie. Een deel van deze groep is laaggeletterd. Om gezondheidsverschillen in jouw gemeente terug te dringen, is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. In deze workshop staan we uitgebreid stil bij hoe je dit kunt doen en bieden we je handige handvatten.

De presentaties en terugkijklink kun je hier vinden.

Maak jouw inkoopproces gezond en inclusief

Wij zijn met een aantal gemeenten een leerkring gestart rondom de vraag hoe je als gemeente via (subsidie), inkoop, aanbesteding en SROI kunt inzetten op gezondheid voor iedereen. In deze workshop presenteren wij de opbrengsten van de leerkring. Ook gaan we in op vragen als ‘hoe ziet een inclusief inkoopproces eruit?’, ‘wat is SROI en past gezondheid daarbinnen?’ en ‘wie betrek je binnen jouw organisatie?’

De presentatie en terugkijklink vind je hier.

Met ervaringsdeskundigen inwoners betrekken en bereiken

Je werkt met veel energie en met de beste bedoelingen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen in je gemeente. Maar hoe zorg je er voor dat je niet onbedoeld bijdraagt aan het vergroten ervan?  Yodit Jacob en Inge Goorts delen hun kennis en ervaringen vanuit andere programma’s. Annette Schlingmann, coördinator van onderzoeksbureau Meetellen in de gemeente Utrecht, vertelt hoe zij het aanpakt. Ook tonen we een voorbeeld uit de gemeente Haarlem.

Je kunt deze workshop hier terugkijken.

Reinier van Zutphen

Reinier van Zutphen maakt als Nationale Ombudsman verschil voor de mensen die dat nodig hebben. Hij sprak op onze studiedag onder andere over het verband van het werk van de Nationale Ombudsman met GIDS/GezondIn. Zo werkt de Nationale Ombudsman niet alleen voor het rijk, maar ook voor driekwart van de gemeenten in Nederland. Dat betekent dat er veel samen met gemeenten wordt gedaan, onder andere rondom het onderwerp gezondheid.

Sheila Sitalsing

‘Gezondheidsverschillen aanpakken is puzzelen’, zegt columnist Sheila Sitalsing. Deze puzzel leg je niet alleen, daar moeten we voor samenwerken. Sheila vat de uitkomsten van de studiedag samen in een pakkende column, vol puzzelstukjes.