Achtergrond - 20 november 2023

Van SPUK/GALA plannen naar implementatie

De afgelopen maanden hebben we vanuit GezondIn meegedacht en -gelezen op de SPUK-plannen van aanpak die voortvloeien uit het GALA akkoord, we hebben presentaties, intervisies en workshops gegeven, gespard met beleidsmedewerkers en projectleiders, en zagen onder hoge tijdsdruk plannen voor de uitvoering van het GALA ontstaan. Deze laatste maanden denken we ook met gemeenten en GGD’en mee met het inrichten van de ketenaanpakken voor GALA-IZA.

Veel plannenmakerij dus dit jaar. De uitdaging is hoe we deze om kunnen zetten in daadwerkelijke impact op de gezondheid van mensen. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden is één van de centrale doelstellingen in het GALA, maar hoe zorgen we in de uitvoering ervoor dat iedereen gelijke toegang en kans heeft op goede gezondheid en zorg?

Daarvoor zien wij een belangrijke rol voor gemeenten als regisseur van de uitvoering. Vanuit die rol kun je langs drie lijnen belangrijke stappen zetten in het inclusiever en effectiever maken van interventies, programma’s en activiteiten die voortvloeien uit de GALA-plannen:

  • Werk samen met de mensen om wie het gaat; zoek ze op, praat met ze, bevraag ze en laat hen meedenken HOE een en ander vorm te geven.
  • Werk domeinoverstijgend, organiseer dat ambtenaren, uitvoeringspartners en bewoners elkaar ontmoeten, gezamenlijk doelen stellen en samen vormgeven aan de opgaven.
  • Differentieer vanuit het perspectief van sociaaleconomische kwetsbaarheid: stuur via subsidievoorwaarden, maar ook door het faciliteren van trainingen, workshops of opleidingen op gezondheidsvaardige en toegankelijke organisaties, zodat ook, of juist, de mensen in een meest kwetsbare positie bereikt worden.

Op onze website hebben we een handig stappenplan opgenomen, waarin goede instrumenten, voorbeelden en tips zijn opgenomen. Neem bij vragen gerust contact op met één van onze adviseurs.

 

Saskia van Alphen, programmamanager GezondIn

Meer over

Type