Deelnemers gemeentepolis hebben minder schulden en betere gezondheid

Deelnemers aan de Gemeentepolis hebben gemiddeld 40 procent minder betalingsachterstanden en mijden minder vaak zorg. Dit blijkt van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) naar de Gemeentepolis van onderzoeksbureau Rebel. Het bureau deed de analyse in opdracht van adviesbureau BS&F.

De Gemeentepolis is een belangrijk instrument bij de lokale aanpak van gezondheidsverschillen. We zetten de bevindingen uit het onderzoek op een rij:

  1. Efficiënte uitvoering; de Gemeentepolis leidt tot 35 procent minder aanvragen voor de bijzondere bijstand medische kosten;
  2. Minder schulden; deelnemers aan een Gemeentepolis hebben gemiddeld 40 procent minder betalingsachterstanden;
  3. Minder zorgmijding; de Gemeentepolis leidt tot een vermindering van zorgmijding en daardoor tot minder zorggebruik en betere gezondheid op lange termijn;
  4. Effectief beleid voor minima; de Gemeentepolis helpt gemeenten bij een effectief beleid op maat voor minima. De Gemeentepolis is daarom een effectief middel om te komen tot domein overstijgende samenwerking gericht op minima.

Maatschappelijke kosten- en baten

De eerste twee effecten van de Gemeentepolis leveren jaarlijks een maatschappelijke waarde op van 229 euro per deelnemer. Op basis van de beschikbare gegevens was het niet mogelijk om de effecten 3 en 4 in getallen uit te drukken. De leden van de begeleidingsgroep zijn er wel van overtuigd dat deze effecten belangrijke baten opleveren.

De Gemeentepolis kost de gemeente per deelnemer jaarlijks gemiddeld 227 euro (gemeentelijke bijdrage en extra uitvoeringskosten). Het levert de gemeente gemiddeld 213 euro op. Dit komt door minder verstrekkingen bijzondere bijstand, minder uitvoeringskosten en minder kosten voor een schuldenaanpak. Per saldo kost het gemeenten dus jaarlijks 14 euro om een inwoner deel te laten nemen aan een Gemeentepolis

Bekijk hier het Factsheet MKBA gemeentepolis (BS&F, januari 2021 | pdf, 538 kB)

Wil je het volledige rapport ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@bsenf.nl.

Wil je weten hoe je de Gemeentepolis benut bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden? Lees dan het GezondIn Themadoc Gemeentepolis