Gezondheid voor iedereen: blog ‘Praat met me’

Gemeenten, verzekeraars en zorg- en welzijnsaanbieders maken aan regionale tafels afspraken over hun samenwerking. Afspraken over allerlei zaken die de zorg effectiever en efficiënter moeten maken en betaalbaar houden. Het moment om impact te maken op gezondheidsverschillen. Het moment om te praten met de mensen om wie het gaat.

Inclusief

Vanuit inclusief opdrachtgeverschap kunnen gemeenten de gezondheid van mensen in kwetsbare situaties verbeteren. De situatie van inwoners van wijken met sociaaleconomische achterstanden. Voor hen zijn oplossingen juist het hardst nodig.

Zij hebben als ervaringsdeskundige de kennis om haarfijn uit te leggen wat wel en wat niet werkt in pogingen hun kwaliteit van leven te verbeteren. Daarom roepen wij op om aan de regionale tafels het niet alleen over financieringsmodellen en sturingsvraagstukken te hebben, maar juist in gesprek te gaan met de mensen voor wie de kwaliteit van leven het meest kan en moet verbeteren.

Lees ons blog, geschreven door Aldien Poll en Patricia Heijdenrijk.

Webinar en white paper

Impact maken met inclusief opdrachtgeverschap? Geef je op voor onze webinar op vrijdag 12 februari.

Lees ook onze white paper ‘Inclusief Opdrachtgeverschap Gemeenten.’

Patricia Heijdenrijk en Aldien Poll