Inspiratietool voor het stimuleren van gezonde en veilige leefomgeving voor ouderen

Voor senioren is hun leefomgeving van essentieel belang als zij gezond en prettig oud willen worden. In samenwerking met kennispartners heeft Pharos de ‘inspiratietool leefomgeving senioren’ ontwikkeld. Deze tool ondersteunt beleidsmakers van gemeenten bij het inrichten van de leefomgeving van ouderen.

In Nederland wonen op het moment naar schatting 3,4 miljoen mensen ouder dan 65 jaar, waarvan 96% thuis wonen. En omdat de samenleving flink aan het vergrijzen is zal het aantal ouderen de komende jaren nog verder gaan stijgen. Voor deze groep is het belangrijk dat de openbare ruimte toegankelijk is en stimuleert tot ontmoeten, verplaatsen en zelfstandig wonen. Zij brengen immers een groot deel van de dag door in hun directe woonomgeving.

Gezonde en veilige leefomgeving voor ouderen

Om gezond en prettig oud te worden is een passende leefomgeving cruciaal. Om dit te realiseren is het belangrijk voor gemeenten verschillende fysieke en sociale aspecten van de leefomgeving samen te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een omgeving die rustgevend is en er aantrekkelijk uit ziet. Of een wijk met oog voor veiligheid op straat. Of bijvoorbeeld aan een openbare ruimte die sociale interactie en inclusie bevordert voor senioren.

Inspiratietool voor verbinding sociaal en fysiek domein

Het kan een uitdaging zijn voor gemeenten om de fysieke en sociale domeinen te verbinden. Samen met kennispartners (LOT) ontwikkelde Pharos de ‘inspiratietool leefomgeving senioren’. Het doel van deze online tool is om de twee domeinen te verbinden door beleidsmakers samen het gesprek aan te laten gaan over hoe de leefomgeving de gezondheid van ouderen kan bevorderen.

De inspiratietool is een interactieve website met een bundeling van verschillende thema’s kennis en voorbeelden. Deze tool slaat een brug tussen het fysieke en sociale domein en geeft inzichten en praktische voorbeelden op thema’s als ‘ontmoeten’, ‘actief verplaatsen’ en ‘zelfstandig wonen’. Zo kunnen beleidsmakers op een overzichtelijke manier zien wat bijdraagt aan een gezonde en veilige leefomgeving voor ouderen.

Meer informatie

De inspiratietool is ontwikkeld in samenwerkingsverband LOT: Kenniscentrum Sport en Bewegen, Voedingscentrum, Veiligheid NL, Pharos, Rutgers, RIVM en het Trimbos-instituut.

“Dit instrument is ontwikkeld om het gesprek tussen de ambtenaren van de verschillende domeinen op gang te brengen, het fysieke en het gezondheidsdomein. En hoe gaaf is het dan om samen met je collega, aan de hand van zo’n mooie plaat te kunnen brainstormen over wat jullie belangrijk vinden, over wat je wil bereiken met een veilige gezonde leefomgeving, waarbij je ook nog eens binnen dit instrument de benodigde achtergrondinformatie kunt vinden. ” – Hadewych Cliteur, senior strategisch adviseur.