Op naar gezondheidsvaardige gemeenten en GGD’en

Tijdens de netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden op 23 november jl. gaf GezondIn een workshop ‘Op weg naar een gezondheidsvaardige organisatie door gemeenten en GGD ‘en.’ Irene Lottman en Tom Moons vertegenwoordigden Pharos en José Ketelaar deelde haar ervaringen bij GGD Gelderland Zuid. Zij namen de deelnemers uit gemeenten en GGD ‘en mee hoe zij gezondheidsvaardige organisaties kunnen worden.

Gestart werd met bewustwording van gezondheidsverschillen. Een aanzienlijk deel van de bevolking valt momenteel buiten de boot bij de huidige dienstverlening van gemeenten. Het is goed om de dienstverlening vanuit het perspectief van mensen met lage gezondheidsvaardigheden te bekijken, waarbij het model gezondheidsvaardige organisaties als leidraad kan dienen.

Afbeelding 1. GezondIn adviseur Irene Lottman

Veel gemeenten zien de noodzaak om in te zetten op de achterliggende problematiek om zo te werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. In de praktijk ervaren zij vaak belemmeringen bij het geven of verkrijgen van duidelijke opdrachten en de daarvoor benodigde middelen voor een goede implementatie.

Omdat veel gemeenten momenteel de vertaalslag maken van GALA/SPUK en IZA plannen naar uitvoering is het een uitgelezen moment om gezondheidsvaardigheden te agenderen en ook middelen en commitment hiervoor te organiseren.

José Ketelaar is al geruime tijd actief op het thema in Nijmegen en omstreken en deelde vanuit haar ervaring met een lokale aanpak op gezondheidsvaardigheden. Zij wijst op:

 • het belang van geduld en een lange termijn aanpak,
 • het zetten van kleine stapjes binnen de huidige mogelijkheden,
 • het concreet maken van het thema bijvoorbeeld door de inzet van een ervaringsdeskundige, zoals een taalambassadeur van Stichting ABC.

De workshop bood inzichten én zette aan tot concrete stappen en gezamenlijke actie. De weg naar een gezondheidsvaardige organisatie vereist geduld, bewustwording, en vooral een gezamenlijke inspanning.

Afbeelding 2. GezondIn adviseur Tom Moons en projectleider laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden José Ketelaar

TIPS VAN PHAROS/GEZONDIN

 • TIP 1: WERK MET DE MENSEN OM WIE HET GAAT
  Betrek taalambassadeurs, sleutelpersonen. Gebruik organisaties, die weten waar en hoe deze waardevolle partners te vinden zijn. Pharos kan hierin ondersteunen. Zie bereiken en betrekken.
 • TIP 2: WERK DOMEINOVERSTIJGEND
  Werk intern samen met collega’s op het gebied van laaggeletterdheid beleid en betrek bij de uitvoering van de aanpak zowel medische als sociale domeinen.
 • TIP 3: WERK AAN GEZONDHEIDSVAARDIGE ORGANISATIES
  Belangrijk is het benutten van de opdrachtgevende rol van gemeenten (bijvoorbeeld binnen GALA/SPUK) als startpunt om uitvoerende organisaties gezondheidsvaardig te maken. Dit helpt ook om gemaakte afspraken te borgen. Test hier hoe gezondheidsvaardig jouw organisatie is.
 • TIP 4: AGENDEER HET ONDERWERP BIJ REGIONALE PLATFORMS
  Agendeer het onderwerp bij regionale platforms zoals de regiotafel met gemeenten en zorgverzekeraars. Het delen van inzichten over het verkrijgen van goede opdrachten en het benutten van ruimte binnen SPUK is cruciaal voor de voortgang.

 

Heb je interesse in hoe je als gemeente of GGD gezondheidsvaardig kunt worden?
Irene en Tom geven deze workshop nogmaals online op 8 februari van 9:30 tot 11:00 online! Meld je aan!

Hulp nodig bij het bestuurlijk agenderen van het thema? Of interesse in wat GezondIn voor jou kan doen? Benut onze kennis en ervaring en neem contact via info@gezondin.nu
Of neem een kijkje op onze website www.gezondin.nu