Q&A: GIDS gelden inzetten voor inwonersinitiatieven

In verschillende gemeenten worden GIDS-gelden ingezet om inwonersinitiatieven mogelijk te maken. Als adviseur krijg ik tijdens mijn afspraken vaak de vraag hoe andere gemeenten dat doen. Tijd om het antwoord op deze vraag eens te onderzoeken. Niet door een groot onderzoek uit te voeren, maar via een quick scan. We vroegen GIDS-gemeenten Amersfoort, Raalte, Berg en Dal, Tiel, Utrecht, Velsen, Culemborg, Steenwijkerland, Emmen, Amstelveen, Westerveld en Grootegast hoe zij het aanpakken. We  bundelden hun reacties en aanbevelingen in deze Q&A.  

Hoe betrekken gemeenten inwoners bij het inzetten van GIDS-gelden?

Gemeenten pakken dit op verschillende manieren aan, maar gaven allen aan dat een laagdrempelige procedure een voorwaarde is voor succes is. Inwoners ondersteuning bieden bij het aanvragen, en initiatieven met elkaar verbinden is hierbij van groot belang.

Hoe ondersteunen gemeenten inwonersinitiatieven?

Dit gebeurt op verschillende manieren. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente zelf, in samenwerking met welzijnsorganisaties, met beweegcoaches, en andere werkers/vrijwilligers dichtbij inwoners. Soms gebeurt dit vanuit een bestaande structuur, zoals een wijk- of kernenaanpak, waarbij wordt samengewerkt met inwoners. In andere gevallen wordt gewerkt vanuit bestaande subsidiemogelijkheden in wijken en dorpen.

Hoe houd ik de procedure laagdrempelig?

De ene procedure is losser dan de andere. Vaak is er een formulier dat ingevuld moet worden, en hanteren gemeenten criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen.  Deze criteria richten zich op het aanpakken van uiteenlopende punten . Bijvoorbeeld specifieke problematiek, zoals eenzaamheid. Maar ook brede onderwerpen, zoals gezondheidsachterstanden en gezonde bewoners, worden genoemd.

Je houdt de procedure laagdrempelig door de manier van benaderen. Het zit ‘m vooral in de eenvoud en helderheid (taalniveau) van het formulier. Verder is persoonlijk contact bij het invullen van groot belang.  Iedere aanvraag wordt dan maatwerk; wat heeft de inwoner nodig om het idee verder te brengen, en wie kan daaraan bijdragen? Hierbij is regelmatig contact belangrijk; hoe gaat het, kun je ondersteuning bieden? Om deze ondersteuning te kunnen leveren is, ook intern, een goed netwerk belangrijk. Bedenk daarom vooraf goed hoe je inwoners wilt bereiken en betrekken. Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken en structuren waar inwoners al actief zijn, en werk samen de aanpak uit.

Zijn er nog dingen die ik niet mag vergeten?

Gemeenten bevelen aan om ook aandacht te besteden aan de verduurzaming van een initiatief. Hoe zorg je ervoor dat het idee (bv. aanvraag voor een beweegtuin) niet alleen wordt gerealiseerd, maar dat ook op de lange termijn voldoende gebruik gemaakt wordt van het initiatief? Zorg ook voor uitwisseling en verbinding tussen initiatieven. Meerdere  gemeenten brengen initiatieven met elkaar in contact, zodat zij samen verder kunnen.

Waar kan ik terecht met (advies)vragen?

Pijler ‘Burgers zijn hoofdrolspelers‘: voorbeelden, publicaties en links naar informatie over samenwerken met inwoners.

Pharos: inwoners in de hoofdrol met informatie, beeldverhalen en tools.

En natuurlijk kunnen we vanuit het programma lokaal ondersteunen bij vragen over dit thema. Neem daarvoor contact op met je GezondIn adviseur.