Werkplaats schulden en gezondheid in jouw gemeente

Financiële problemen en problematische schulden komen nooit alleen. Mensen met financiële problemen hebben vaker een slechtere gezondheid, een ongezondere leefstijl, chronische ziekten en meer psychische klachten. De pandemie legt de ernst van de situatie nog meer bloot. Om deze mensen goed te kunnen ondersteunen, moet er niet alleen aandacht zijn voor schulden, maar ook voor gezondheid. Hierbij helpt een brede integrale aanpak tussen verschillende domeinen. GezondIn en Schouders Eronder helpen gemeenten deze brede (samenhangende) aanpak vorm te geven door het organiseren van werkplaatsen. Meld je samen met ketenpartners aan voor een werkplaats en ga onder begeleiding van experts en deskundigen aan de slag met jullie eigen vraagstuk.

Om een betere samenwerking te stimuleren tussen partijen in de keten van schuldhulp en op het gebied van gezondheid bundelen GezondIn (Pharos, Platform31) en Schouders Eronder (Divosa, VNG, SWN, LCR en NVVK) hun krachten. Doel van een werkplaats is dat de aanpak van schulden én gezondheidsachterstanden in jouw gemeente effectiever wordt. Daarbij is het vraagstuk van de lokale partners leidend. Onze ervaring leert dat deelname aan een werkplaats leidt tot meer integraal beleid, meer integrale ondersteuning en kortere samenwerkingslijntjes.

Voor wie

Een brede en integrale de aanpak van schulden vraagt om een stevige samenwerking tussen de verschillende domeinen die zich bezig houden met gezondheid en schulden en armoede. Kennis en vaardigheden, domein overstijgende samenwerking in de keten, korte lijnen, onderling vertrouwen én bestuurlijke steun zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. De werkplaats is dan ook bedoeld voor alle beleidsmedewerkers, professionals en ketenpartners die hier in jouw gemeente aan bijdragen.

Opzet werkplaats

In een werkplaats pakken jij en je partners een vraagstuk methodisch aan In maximaal 8 bijeenkomsten van 4 uur (fysiek) of 2,5 uur (online) werken jullie aan de eigen doelen: leren door te doen. Daarnaast maak je kennis met de Schouders Eronder-methode, zodat jullie hiermee in de toekomst met elkaar ook aan andere vraagstukken kunnen werken.

Aan welke vraagstukken kun je werken?

  • Hoe kun je gezondheid een plek geven in de schuldhulpverleningsketen? Hoe kan de afdeling volksgezondheid hieraan bijdragen? En welke andere lokale partners dragen hieraan bij?
  • Op welke manieren kun je stress reduceren en cliënten meer in hun kracht zetten tijdens het proces van schuldhulpverlening. Welke drempels kun je voor hen wegnemen? Wat vraagt dat van de samenwerking in de keten?
  • Hoe kun je de effectiviteit en snelheid van het proces vergroten, juist door meer aandacht te besteden aan de gezondheid van de mensen die je ondersteunt?

GezondIn en Schouders Eronder

Door de unieke samenwerking tussen GezondIn en Schouders Eronder komen kennis en netwerken op het gebied van gezondheid, het terugdringen van gezondheidsverschillen en het aanpakken van schulden, samen.

Aanmelden

Wil je meer weten of je aanmelden? Neem contact op met Anneke Hiemstra van Pharos via a.hiemstra@pharos.nl  of Marleen Smit via msmit@divosa.nl  en 06-82375066.

Meer informatie en voorbeelden

Met welke vraagstukken andere gemeenten aan de slag gingen en wat het hen heeft opgeleverd, lees je in de themakrant Werkplaatsen.

Gemeente Arnhem vertelt in dit praktijkvoorbeeld over haar brede aanpak: Gemeente Arnhem pakt armoede en schulden aan

Hogeschool Utrecht en Zorggroep Almere presenteren in ‘Samenwerken bij schulden’ zes inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen huisartsenpraktijken en het sociale domein

Op meerdere plekken in het land zijn initiatieven om jonge ouders/moeders te ondersteunen zoals het Jonge Ouders-project in Heerlen