Financiën op koers

versterken financiƫle zelfredzaamheid van inwoners

Samenvatting

Steeds meer inwoners van de gemeente Kampen doen een beroep op financiële ondersteuning. Daarom hebben maatschappelijk werk, welzijn, Humanitas, MEE, de JeugdGGZ en de gemeente Kampen samen het project Financiën op Koers opgezet: één centraal aanmeldpunt waar mensen met al hun financiële vragen terechtkunnen.  

Of het nu gaat om hulp bij de thuisadministratie, belastingaangifte, schuldvermindering of andere vraagstukken: de financiële problematiek van burgers wordt steeds groter. Tegelijk hebben genoemde organisaties vanwege de omvang van de problematiek moeite om mensen op korte termijn te helpen. Dat betekent dat hun schulden of problemen alleen maar toenemen en vrijwilligers overbelast raken. Daarom hebben genoemde organisaties besloten hun krachten te bundelen, zodat mensen met al hun financiële vragen of problemen kunnen melden bij het centrale aanmeldpunt ‘Financiën op Koers’.

‘Financiën op Koers’ gaat uit van de eigen kracht, het versterken van de zelfredzaamheid, het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en regie en het versterken van het sociaal netwerk van de inwoner. Inwoners kunnen binnenlopen voor hulp bij het invullen van formulieren, voor hulp bij het ordenen van papieren of in de ‘eigen kracht kamer’ zelfstandig of met behulp van een vrijwilliger toeslagen aan te vragen via de belastingdienst. Wekelijks is er een inloopspreekuur waar de inwoner direct geholpen kan worden.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

 • Één centraal aanmeldpunt, duidelijkheid voor de inwoner;
 • In de samenwerking niet vanuit eigen belang handelen maar het belang van de inwoner continu voor ogen houden;
 • Belangrijk om draagvlak te creëren binnen eigen organisaties;
 • Rolverdeling vaststellen binnen de samenwerkende organisaties.

Op 28 oktober 2015 is Financiën op Koers officieel van start gegaan. Belangrijk is dat het voor de inwoner duidelijk is dat er één centraal aanmeldpunt is voor hulp en advies bij thuisadministratie en financiële problemen. Daarachter werken verschillende organisaties met elkaar samen om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan voor de inwoner van de gemeente Kampen.

In de komende jaren willen wij doorontwikkelen en inzetten op de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking, nazorgtrajecten, schaamte rondom dit thema, laagdrempeligheid, vroegsignalering en de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers.

Zijn er al resultaten?

De gewenste resultaten:

Klanten:

 • Toegenomen financiële zelfredzaamheid
 • Brede blik en korte lijnen naar welzijnswerk, (school)maatschappelijk werk, (jeugd)ggz
 • Preventie van schooluitval
 • ‘Peer to peer’ aanpak (ervaringsdeskundigen)

Gemeente:

 • Voorkomen van toename en duurdere vormen van schulddienstverlening
 • Ontzorgen van de gemeente
 • Wederkerigheid/Participatie: Succesvol traject doorlopen: Inzet als ervaringsdeskundige/vrijwilliger

Lees ook de andere praktijkvoorbeelden uit Kampen: Kampen kijkt door de ogen van bewoners en Vroeg er op af

Of lees het interview met Sylvia de Ruiter en Yvonne Kleinbussink van de gemeente Kampen naar aanleiding van de leerkring Armoede en Gezondheid. 

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.financienopkoers.nl

Contact

Organisatie: Kampen
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Adviseur Gezond in...

GIDS gemeente Kampen zet ook in op vroegsignalering van armoede en schulden voor mensen met beginnende schulden die normaal niet bij hulpverlenende instanties in beeld zijn (Vroeg er op af).

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen