Studiedag GezondIn ‘Samen Verschil Maken’

GezondIn nodigt je van harte uit voor de landelijke studiedag op donderdag 2 december. Het thema van deze online studiedag is ‘Samen verschil maken.’ We bieden een afwisselend en interactief programma, met key note speaker Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), Marco Pastors (directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid),  Sheila Sitalsing (journalist/columnist De Volkskrant), minicolleges over gelijke kansen op gezondheid en bestaanszekerheid, workshops als Basisvaardigheden en Omgeving en Gezondheid én onze netwerkcarrousel. Ook presenteren we het onderzoek naar de opbrengsten en lessen van 8 jaar GezondIn.

Aanmelden

Tijd:
10.00 tot 15.00 uur
Locatie:
Online
Aanmelden
Reinier van Zutphen (Foto: Arenda Oomen)

Gelijke kansen op gezond leven

Gezondheid is een groot goed, maar de kansen op een gezond en lang leven zijn niet gelijk verdeeld. In Nederland gaan mensen met een lage opleiding zes jaar eerder dood dan mensen met een hoge opleiding. Ook leven ze vijftien jaar minder in goed ervaren gezondheid.

Grote ongelijkheid bestrijd je door mensen ongelijk te behandelen. Bijvoorbeeld door extra in te zetten op kwetsbare inwoners, zoals de wethoudersgroep GezondIn bepleit. Zo kom je tot gelijke kansen op een gezond leven. Ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit hiervoor in haar rapport ‘Een eerlijke kans op gezond leven.’ De Raad adviseert de overheid vooral in te zetten op gebieden en bevolkingsgroepen met de grootste gezondheidsachterstanden.

Hoe doe je dat dan? Hoe ontwikkel je een aanpak die echt het verschil maakt? Die de mensen bereikt die dat het hardst nodig hebben? Wat heb je daarvoor nodig, landelijk, regionaal én lokaal? Deze en andere vragen zetten we op 2 december centraal. We leren van experts, van elkaar en van onze ervaringen om gezondheidsverschillen terug te dringen.

Innoveren

Na bijna acht jaar GezondIn en vele mooie aanpakken in GIDS-gemeenten is het tijd om opbrengsten en lessen te delen. We staan stil bij wat we hebben geleerd en kijken vooral vooruit. Wat betekenen deze lessen voor de toekomst van de lokale aanpak van gezondheidsverschillen? Hoe kunnen we innoveren? En vooral, hoe kunnen we verschil (blijven) maken voor de mensen die dat het hardst nodig hebben?

We bieden een interessant en afwisselend programma en sluiten aan op actuele landelijke ontwikkelingen. Naast verschillende workshops is er gelegenheid om te netwerken met collega’s van andere GIDS-gemeenten en ervaringen uit te wisselen. Ook luisteren we naar inspirerende sprekers die het verschil durven maken, zoals de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, NPRZ-drecteur Marco Pastors en Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing.

Programma 

  • 10.00 – 10.10: Welkom met Eelco Eerenberg en Simone van Trier
  • 10.10 – 10.40: Marco Pastors (NPRZ)
  • 10.40 – 11.20: Minicolleges
  • 11.20 – 11.25: Pauze
  • 11.25 – 11.55: Presentatie onderzoek 8 jaar GezondIn
  • 11.55 – 12.15: Pauze
  • 12.15 – 13.30: Workshops
  • 13.30 – 14.00: Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman)
  • 14.00 – 14.15: Afsluiting met Sheila Sitalsing (Columnist Volkskrant)
  • 14.15 – 15.00: Netwerkcarrousel

Wil jij samen verschil maken in jouw gemeente? Meld je meteen aan!

Minicolleges

De minicolleges belichten twee van de drie opgaven binnen de ‘Propositie Sociaal Domein’, opgesteld door verschillende partijen onder aanvoering van de VNG en G40.

Gelijke kansen op gezondheid

Kansengelijkheid is onderwerp van gesprek in dit minicollege. Isabel Joosen (beleidscoördinator Publieke Gezondheid, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg, VNG) en Annelies Acda (adviseur GezondIn) gaan in gesprek over dit thema en de relatie met gezondheidsverschillen. Wat betekent dit thema? Hoe geef je het handen en voeten? Hoe kun je het inzetten in je gemeente als vliegwiel? Samen spitten ze dit door en bieden handelingsperspectief.

Met Isabel Joosen en Annelies Acda

Met bestaanszekerheid geen gezondheidsverschillen?

Bestaanszekerheid is een begrip dat steeds vaker gebruikt wordt, ook binnen gemeenten. Welk beeld hebben wij hierbij? In dit minicollege presenteren Dr. Karen Hosper (Onderzoeker Pharos) Tom Moons (adviseur GezondIn) onze visie hierop. We delen onze inzichten over bestaanszekerheid in relatie tot gezondheidsverschillen en nemen jullie mee langs relevante ontwikkelingen. We gaan expliciet in op de rol van stress als rode draad bij bestaanszekerheid.

Met Karen Hosper en Tom Moons

Workshops

Omgeving en gezondheid – samen verschil maken

Voor een Europees onderzoek volgden wij drie gemeenten die de samenwerking tussen het fysieke en het gezondheidsdomein wilden versterken. Wat levert domeinoverstijgend werken aan omgeving en gezondheid op? Wat heeft deze gemeenten geholpen? Welke lessen hebben we opgetekend? En welke (tegeltjes)wijsheden geven wetenschappers mee aan gemeenten? We delen het graag met je in deze workshop.

Met Annelies Acda, Sanne Niemer, Annette Duivenvoorden, Maarten Hoorn

Netwerken en sociale basis in de wijk, terugveren na corona

In deze workshop besteden we aandacht aan het belang van een krachtige sociale basis* voor het terugdringen van gezondheidsverschillen. De coronacrisis heeft nog meer zichtbaar gemaakt hoe belangrijk dat is: waar partijen elkaar kenden en wisten te vinden, konden zij snel en flexibel handelen. We gaan kort in op de achtergronden en het belang van een goede sociale basis. Met twee praktijkvoorbeelden laten we zien hoe gemeenten aan netwerken bouwen. Natuurlijk is er in deze workshop ook tijd voor de uitwisseling van ervaringen en inzichten.

Met Anneke Hiemstra, Edith Smulders en Lydia Sterrenberg

* Onder de sociale basis verstaan we alle laagdrempelige voorzieningen, organisaties en diensten die het mogelijk maken dat alle mensen kunnen mee doen in de maatschappij. Denk aan sociaal werk, sport en bewegen, buurthuizen en bewonersinitiatieven.

Met vaardigheden verschillen verkleinen

Een op de drie Nederlanders heeft beperkte basis- en gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie. Een deel van deze groep is laaggeletterd. Om gezondheidsverschillen in jouw gemeente terug te dringen, is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. In deze workshop staan we uitgebreid stil bij hoe je dit kunt doen en bieden we je handige handvatten. We maken daarbij gebruik van het nieuwe themadoc ‘Gezondheidsvaardigheden en basisvaardigheden: Handvatten voor gemeenten.’

Met Hadewych Cliteur, Hanneke van Zoest en Coryke van Vulpen

Maak jouw inkoopproces gezond en inclusief

Wij zijn met een aantal gemeenten een leerkring gestart rondom de vraag hoe je als gemeente via (subsidie), inkoop, aanbesteding en SROI kunt inzetten op gezondheid voor iedereen. In deze workshop presenteren wij de opbrengsten van de leerkring. Ook gaan we in op vragen als ‘hoe ziet een inclusief inkoopproces eruit?’, ‘wat is SROI en past gezondheid daarbinnen?’ en ‘wie betrek je binnen jouw organisatie?’ We maken samen verschil. Nodig voor deze workshop dus ook een collega (inkoop of contractmanagement) uit.

Met Tom Moons en Aldien Poll

Met ervaringsdeskundigen inwoners betrekken en bereiken

Je werkt met veel energie en met de beste bedoelingen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen in je gemeente. Maar hoe zorg je er voor dat je niet onbedoeld bijdraagt aan het vergroten ervan? Juist om positief verschil te maken moet je inwoners meenemen in je aanpak. Pharos-collega’s Yodit Jacob en Inge Goorts delen hun kennis en ervaringen vanuit andere programma’s. Veel van die lessen kun je ook toepassen in de gemeente bij je eigen aanpak, zowel in beleid als praktijk. Annette Schlingmann, coördinator van onderzoeksbureau Meetellen in de gemeente Utrecht, vertelt hoe zij het aanpakt. Ook wordt een voorbeeld uit de gemeente Haarlem getoond. Samen geven we je tips en handvatten mee zodat je zelf gericht inwoners kunt bereiken en betrekken.

Met Yodit Jacob, Inge Goorts en Annette Schlingmann

Aanmelden

Studiedag 2020: Impact!

De studiedag van 2020 stond in het teken van Impact! en was voor de eerste keer online. Ruim 200 deelnemers luisterden naar speeches van Patricia Heijdenrijk en Mariëtte Hamer, volgden een van de vele workshops en flitssessies en praatten na in de netwerkcarrousel. Simone van Trier was onze dagvoorzitter.

Nieuwsgierig geworden? We zien je graag op 2 december voor de studiedag Samen Verschil Maken.

Aanmelden