Instrument - 4 februari 2020

Checklist doelensessie

Om gezondheidsverschillen terug te dringen is het belangrijk om je te richten op verschillende achterliggende oorzaken van deze verschillen. Oorzaken zoals armoede, fysieke omgeving en (gezondheids)vaardigheden. Om je proces zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is het belangrijk om doelen te stellen. Zo weet je waar je naartoe werkt. Om je doel helder te formuleren kun je een doelensessie organiseren. Deze checklist is bedoeld om zo’n sessie voor te bereiden. Hij het hoort bij de handreiking ‘Doelen stellen’.

 

Open

Laatste update:
15 augustus 2022

Deze checklist is bedoeld om een doelensessie voor te bereiden en het hoort bij de handreiking ‘Doelen stellen’. In een doelensessie stel je samen met betrokkenen doelen vast. Dit is stap 5 van de procesgerichte aanpak. Je kun op elk moment in het proces doelen stellen, als je wel of niet al een missie geformuleerd hebt of bijvoorbeeld als er al wel inspanningen in de gemeente worden gedaan, maar dat er nog geen duidelijke doelen zijn.