Instrument - 5 februari 2020

De Leefplekmeter: Wat & Hoe

Je leefplek en gezondheid hangen sterk met elkaar samen. Als je in een leuke buurt woont, ga je bijvoorbeeld sneller naar buiten om te sporten. Met de Leefplekmeter kun je de sterke en zwakke punten van een buurt, wijk, dorpskern, of ander gebied in kaart brengen. In deze Wat & Hoe lees je hoe je de Leefplekmeter precies inzet in jouw gemeente.

Open

Laatste update:
21 september 2021

Meer over

Thema
Type