Instrument - 10 februari 2020

De Leefplekmeter: Handleiding groepsgesprek

Je leefplek en gezondheid hangen sterk met elkaar samen. Als je in een leuke buurt woont, ga je bijvoorbeeld sneller naar buiten om te sporten. Met de Leefplekmeter kun je de sterke en zwakke punten van een buurt, wijk, dorpskern, of ander gebied in kaart brengen. In deze handleiding lees je hoe je de Leefplekmeter in kunt zetten om een groepsgesprek te organiseren over leefplekken in jouw gemeente.

Open

Laatste update:
18 juli 2024

Het groepsgesprek is geschikt voor verschillende doelgroepen. In eerste instantie is het bedoeld voor inwoners van jong tot oud, maar ook ambtenaren, woningbouwverenigingen en andere organisaties kunnen met elkaar het gesprek aangaan.

Meer over

Thema
Type