Instrument - 11 februari 2020

Gesprekstool armoede en gezondheid

Armoede en gezondheid zijn sterk met elkaar verbonden. De stress die armoede veroorzaakt, is slecht voor je gezondheid. Maar hoe koppel je deze twee onderwerpen aan elkaar in jouw gemeente? Deze gesprekstool helpt je in gesprek te gaan met je collega’s van andere beleidsdomeinen om gezondheids- en armoedebeleid aan elkaar te koppelen.

Open

Laatste update:
18 juli 2024

Waarvoor kun je de gesprekstool inzetten?

  1. Voor het aanscherpen van gemeentelijk beleid en uitvoering: voor het bepalen van de stand van zaken van gecombineerd armoede- en gezondheidsbeleid in uw gemeenten (waar staan we als gemeente en wat is eventueel nodig?).
  2. Voor agendering: De uitkomsten kunnen worden besproken met de betrokken wethouder(s) of gezamenlijk worden ingevuld en een middel zijn om het onderwerp op de beleidsagenda te krijgen.
  3. Voor intensiever betrekken van het veld en onderlinge kennisdeling: met de partners in het veld kan een workshop of sessie worden georganiseerd. Het eerste deel kan worden gebruikt om de tool gezamenlijk in te vullen en het tweede deel om in gesprek te gaan over wat een gedeeld toekomstperspectief is (waar willen we met elkaar naar toe?) en waar – in het licht van dit toekomstbeeld – de onderlinge samenwerking versterking of uitbreiding behoeft.
  4. Voor monitoring van aanpakken en uitvoering: je kunt de invulsessie met collega’s en partners uit het veld na verloop van tijd nog een keer herhalen. Je kunt dan zien waar stappen zijn gezet en welke onderdelen wellicht nog extra aandacht nodig hebben.