Instrument - 11 februari 2020

Inspiratie- en werkboek armoede, schulden en gezondheid

Armoede en gezondheid zijn sterk met elkaar verbonden. De stress die armoede veroorzaakt, is slecht voor je gezondheid. Maar hoe koppel je deze twee onderwerpen aan elkaar in jouw gemeente? Dit inspiratie- en werkboek vertelt je over projecten die deze twee domeinen aan elkaar verbinden. We vertellen je over de tips lessen die we ophaalden uit projecten door heel Nederland heen.

Open

Laatste update:
25 april 2024

De projecten en de inzichten van de pioniers en experts vormen de basis van dit inspiratie- en werkboek. Het inleidende hoofdstuk 1 beschrijft de beleidscontext van de beweging naar een preventieve en meer integrale aanpak van armoede, schulden en gezondheid. De bijlage gaat in op de relatie tussen armoede en schulden en gezondheid. De kern van dit boek bestaat uit de hoofdstukken 2 tot en met 5. Deze gaan over de vier thema’s waarover de pioniers vooral wilden leren: vroegsignalering, samenwerken, werken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen en monitoren en evalueren. Elk hoofdstuk start met de theorie, eindigt met instrumenten voor je eigen project en bevat ook voorbeelden.