Praktijkvoorbeeld - 10 mei 2021

Het Goede Gesprek: “Kijk bij iemand thuis goed om je heen”

Gemeenten werken hard aan het terugdringen van gezondheidsverschillen bij hun inwoners. Daarbij is steeds meer aandacht voor achterliggende factoren, zoals armoede, eenzaamheid of stress. Sinds de transformatie in het sociaal domein voeren professionals gesprekken met inwoners over wat speelt op meerdere leefgebieden zodat ze daadwerkelijk en duurzaam uit hun situatie kunnen klimmen. Wij spraken met vijf ervaren professionals uit verschillende domeinen: wat maakt een goed gesprek en wat heb je daarvoor nodig?

In dit filmpje vertelt Irini Boxma over haar ervaringen als coördinator van het project Kind aan Huis van de Wageningse welzijnsorganisatie Solidez. Deze organisatie biedt ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in de gemeente Wageningen. Ouders geven zelf aan wat hun behoefte is; hun vraag staat centraal.

Familiefoto’s

Om een beeld te krijgen van die vraag, zoekt Irini gezinnen samen met een collega thuis op voor een eerste, goed gesprek. “Als je bij iemand thuiskomt krijg je meteen veel informatie. Kijk dus goed om je heen – roken ze? Zijn er huisdieren? Hangen er familiefoto’s aan de muur? Dan krijg je al een beeld van hoe het daar gaat en heb je verschillende haakjes voor een gesprek.”

Meerdere leefgebieden

Inwoners die hulp zoeken bij financiële of andere sociale problemen, komen terecht bij gespecialiseerde professionals. Om goede ondersteuning te bieden moeten zij een beeld zien te krijgen van wat er speelt op meerdere leefgebieden. Gezondheidsproblemen gaan namelijk vaak gepaard met problemen op andere leefgebieden. Dat vraagt om een breed en goed gesprek. In een reeks filmpjes vertellen ervaren professionals, werkzaam in verschillende domeinen, over ‘hun’ goede gesprek.

Verder kijken

  • Bekijk hier het goede gesprek van Suzan Daamen, oprichter, ontwikkelaar en uitvoeringsprofessional bij de Uitvoeringsbrigade.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Jennifer Ramkisoen, straathoekwerker bij de GGD Zaanstreek Waterland.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Jolanda Mikic, consulent bij het team van WijVaals in Vaals.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Farley van Heydoorn, professioneel schuldhulpverlener bij de gemeente Utrecht.