Praktijkvoorbeeld - 26 april 2021

Het Goede Gesprek: “Ik wil graag horen wat er al goed gaat”

Gemeenten werken hard aan het terugdringen van gezondheidsverschillen bij hun inwoners. Daarbij is steeds meer aandacht voor achterliggende factoren, zoals armoede, eenzaamheid of stress. Sinds de transformatie in het sociaal domein voeren professionals gesprekken met inwoners over wat speelt op meerdere leefgebieden zodat ze daadwerkelijk en duurzaam uit hun situatie kunnen klimmen. Wij spraken met vijf ervaren professionals uit verschillende domeinen: wat maakt een goed gesprek en wat heb je daarvoor nodig?

Professionals die inwoners in gemeenten ondersteunen moeten een goed beeld zien te krijgen van wat er speelt en welke ondersteuning nodig is. Dat vraagt om een breed en goed gesprek. Maar wat zijn de ingrediënten van zo’n gesprek? In een reeks filmpjes vertellen ervaren professionals, werkzaam in verschillende domeinen, over ‘hun’ goede gesprek.

In dit filmpje vertelt Suzan Daamen, oprichter, ontwikkelaar en uitvoeringsprofessional bij de Uitvoeringsbrigade in Nissewaard over haar goede gesprek. Suzan werkt al vijftien jaar aan innovatie in het sociaal domein, onder meer met de werkmethode GrowCare.

Duurzame groei

In integrale wijkaanpakken, zoals ‘Samen Vooruit’ in GIDS-gemeente Nissewaard, werkt zij samen met partners (zoals gemeente, woningbouwcorporatie, zorgverzekeraar, scholen) hands-on aan duurzame groei van kwetsbare bewoners in de wijken waar dit het hardst nodig is. Ook deed de Uitvoeringsbrigade samen met Erasmus MC en Wageningen Universiteit een FNO-onderzoek naar hun integrale aanpak bij gezondheidsverschillen.

“Ik wil in een gesprek graag horen wat er al goed gaat. We zien dat mensen vaak weinig zelfvertrouwen meer hebben. Dus als je één ding moet doen, dan is het goed gedrag bekrachtigen. En daar ga je naar op zoek.”

Goed gedrag bekrachtigen

“Het zit niet in alleen directe complimenten geven. En dat doe ik ook niet. Maar als je kijkt naar gedragsverandering, en dat deden we met de VU, dan zie je dat er wel technieken achter bekrachtigingen zitten. Het zijn geen kunstmatige complimentjes. Toch merk ik ook dat ik complimenten stiekem leuker vind dan ik wil toegeven.”

“Iedereen heeft soms feedback nodig dat ze op de goede weg zijn. En vooral mensen die ik spreek die met meerdere problemen kampen. Want die voelen zich zo de grond in gestampt door het hele systeem en de situatie. En ik zie dat mensen soms door hele kleine complimentjes in huilen uitbarsten. Want soms krijgen mensen nooit waardering.”

  • Lees hier het interview van Platform31 met Suzan over hoe hun groeimethode helpt bij mensen die dreigen hun huis te verliezen en te kampen hebben met meerdere problemen.
  • Lees ook over High Five in Nissewaard: een brede aanpak op gezondheid die alle inwoners bereikt.

Verder kijken

  • Bekijk hier het goede gesprek van Irini Boxma, coördinator Kind aan Huis bij Solidez in Wageningen.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Jennifer Ramkisoen, straathoekwerker bij de GGD Zaanstreek Waterland.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Jolanda Mikic, consulent bij het team van WijVaals in Vaals.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Farley van Heydoorn, professioneel schuldhulpverlener bij de gemeente Utrecht.