Praktijkvoorbeeld - 26 mei 2021

Het Goede Gesprek: ‘Zorg ervoor dat het oprecht is en uit je hart’

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties werken hard aan het voorkomen en terugdringen van gezondheidsverschillen onder hun inwoners. Daarvoor is aandacht nodig voor achterliggende factoren als armoede, eenzaamheid en stress. Daarom voeren professionals gesprekken met inwoners over wat speelt op meerdere leefgebieden zodat ze daadwerkelijk en duurzaam uit hun situatie kunnen klimmen. Wij spraken met vijf ervaren professionals uit verschillende domeinen: wat maakt een goed gesprek en wat heb je daarvoor nodig?

Jennifer Ramkisoen vertelt over haar gesprekken met jongeren als straathoekwerker bij de GGD Zaanstreek Waterland. Vanuit daar werkt zij mee aan Get a Grip – een project dat jongeren tussen de 18 en 27 jaar met (financiële) problemen helpt om grip te krijgen op hun geldzaken en een goed toekomstperspectief te geven. Daarvoor kunnen hun schulden afgekocht worden. Het is een samenwerkingsproject met de Kredietbank, het sociaal Wijkteam en in 2021 sloten ook het Jongerenloket en de stichting ONSbank aan.

‘Wees geïnteresseerd’

Jennifer is daarnaast projectleider van de brede aanpak Mobility Mentoring®. Onder de naam Saenbility ontwikkelde de gemeente Zaanstad een meerjarig programma voor de sociale wijkteams. Verder geeft zij trainingen en workshops aan andere professionals en werkt zij als zelfstandig social consultant binnen het sociaal domein.

“Mijn tips voor professionals: probeer niet te oordelen, wees geïnteresseerd, pas je niveau en je taal aan. En als je empathie toont, zorg ervoor dat het oprecht en écht uit je hart is.”

Verder kijken

  • Bekijk hier het goede gesprek van Suzan Daamen, oprichter, ontwikkelaar en uitvoeringsprofessional bij de Uitvoeringsbrigade.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Irini Boxma, coördinator Kind aan Huis bij Solidez in Wageningen.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Jolanda Mikic, consulent bij het team van WijVaals in Vaals.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Farley van Heydoorn, professioneel schuldhulpverlener bij de gemeente Utrecht.