Bestaanszekerheid en gezondheid: tips voor ‘het goede gesprek’

Een onzeker bestaan hangt direct samen met de gezondheid van mensen. Voor de aanpak van bestaanszekerheid en gezondheidsverschillen is het voeren van ‘het goede gesprek’ de belangrijkste basis.

Vijf professionals uit het sociaal domein delen meer over hun goede gesprek in de publicatie ‘Een goed gesprek voor een brede aanpak van gezondheidsverschillen’. Een greep uit de tips: bouw aan vertrouwen, kom je beloften na en toon oprechte belangstelling voor de persoon tegenover je.

Werken aan bestaanszekerheid

Ook ervaringsdeskundigen die hebben meegewerkt aan de nieuwe publicatie Werken aan bestaanszekerheid | Movisie, benadrukken dat het goede gesprek dé basis is voor de aanpak van bestaanszekerheid en gezondheid. “Het hanteren van de menselijke maat is een onmisbaar uitgangspunt. Dat moet de basis zijn van beleid en uitvoering.”

De publicatie van Movisie biedt naast de verhalen van ervaringsdeskundigen een handreiking aan actoren in de sociale basis. Ze stellen daarbij altijd het perspectief van de inwoner centraal.

Lees ook: Tilburg in gesprek met inwoners over wat ze echt nodig hebben