Inclusieve GALA en IZA akkoorden: dit was 2023

2023 was een roerig jaar. Een jaar waarin termen als kansengelijkheid, gezondheidsverschillen en bestaanszekerheid veel voorkwamen in het politieke en maatschappelijke debat. Woningkrapte, stijgende energiekosten en inflatie maakten dat meer mensen moeite kregen met rondkomen. De kloof in de samenleving werd extra zichtbaar. Aandacht voor gezondheidsverschillen was en blijft belangrijker dan ooit.

De opgave van gezondheidsverschillen in GALA en IZA

We hebben ons ingezet om het bewustzijn te vergroten van de kans die het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akko­­ord (IZA) bieden voor de aanpak van gezondheidsverschillen. Daarbij hebben we ons gefocust op het bieden van handelingsperspectieven voor gemeenten.

Lokaal

Regionaal

Landelijk

  • Afgelopen jaar samengewerkt met landelijke kennisinstituten; We bundelden onze kennis deelden deze gezamenlijk op verschillende bijeenkomsten.

Lokale integrale aanpak

In het afgelopen jaar hebben we vanuit onze ondersteuning volop ingezet op 1) een domein overstijgende aanpak, 2) differentiatie in je aanpak en 3) samenwerken met inwoners. Samenwerken met inwoners vinden we cruciaal voor het slagen van de aanpak gezondheidsverschillen. Hieronder een greep op wat dat onder andere opleverde:

Domeinoverstijgende aanpak

  • We leerden van het Praktijkvoorbeeld van de gemeente Zoetermeer: verklein de kloof tussen inwoners en gemeenten met een integrale aanpak. Zij kiezen, mede geïnspireerd en ondersteund door Pharos, voor een integrale benadering.

Differentiatie: ongelijk investeren

Samenwerken met inwoners

Bestaanszekerheid en fysieke omgeving

We hebben in 2023 veel samengewerkt met gemeenten en partners op bestaanszekerheid en fysieke omgeving. Hieronder een bloemlezing van wat dat onder andere opleverde:

Bestaanszekerheid

  • In dit praktijkvoorbeeld vertelt de gemeente Gemeente Oude IJsselstreek over haar aanpak en hoe zij vanuit hun visie op het sociaal domein werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Fysieke omgeving