Interview Irene Lottman en Karima Bazi, adviseurs bij GezondIn

Samen met gemeenten werkt het team van GezondIn hard aan de lokale aanpak van gezondheidsverschillen. Vanaf deze zomer met twee nieuwe adviseurs: Karima Bazi en Irene Lottman. Welke expertise nemen zij mee, wat zijn hun ambities en waar gaan zij de komende tijd aan bijdragen?

Vanaf de zomer gaan Karima en Irene adviseren en helpen bij hun taken rond het verkleinen van gezondheidsverschillen. Dat doen zij allebei vanuit een andere achtergrond en met hun eigen expertise. Zo heeft Karima veel ervaring bij het Rijk. “Als senior adviseur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was ik betrokken bij vraagstukken rond migratie, polarisatie en preventie binnen gemeenschappen. Wat ik van die ervaring meeneem is dat, wat het vraagstuk ook is, de samenwerking met inwoners essentieel blijft. Zij moeten zich gezien en betrokken voelen. Niet alleen als er incidenten spelen, maar juist ook daarbuiten. Dan krijg je ook meer oog voor achterliggende oorzaken van problemen. De kans dat een preventieve aanpak slaagt, is voor een groot deel afhankelijk van de investering in tijd, aandacht en de wil om echt te zoeken naar wat er nodig is. Dat trok me ook aan in Pharos.”

Irene komt uit die praktijk. “Ik werkte hiervoor als adviseur publieke gezondheid bij de GGD Hollands Midden. Daar adviseerde ik gemeenten al bij hun lokale en integrale gezondheidsbeleid. Ik leidde diverse projecten rond het verkleinen van gezondheidsverschillen bij mensen met lage inkomens en het verbeteren van de samenwerking en het laten horen van de stem van de inwoner. Dat hebben Karima en ik wel gemeen. In mijn werk maakte ik al dankbaar gebruik van de mooie kennisproducten en adviezen van GezondIn.”

Advieswerk in de praktijk

Karima en Irene gingen al bij een aantal GIDS-gemeenten langs voor kennismaking. “We kijken dan samen met een betrokken ambtenaar naar hun opgave. Waar staan zij voor aan de lat? Wat zijn jullie ambities? Met welke middelen en mensen moeten jullie dit waarmaken? Hoe ziet die samenwerking eruit? Zo proberen we een beeld te krijgen van bij welke taken we kunnen ondersteunen. We zien nu bijvoorbeeld dat de nieuwe coalitieakkoorden weer concrete aanleiding geeft bij gemeenten om hun integrale gezondheidsbeleid door te ontwikkelen.”

Verbinding met armoede en de wijkaanpak

Op het moment zijn Karima en Irene nog aan het verkennen aan welke inhoudelijke thema’s zij het meest kunnen gaan bijdragen. Daarvoor hebben zij zelf wel wat ideeën en ambities. Zo heeft Irene veel ervaring met het opzetten en aanjagen van samenwerking tussen GGD en de verschillende afdelingen binnen de gemeenten, zorgverleners en zorgverzekeraars om mensen met lage inkomens beter te helpen. “Mijn ambitie is om ook hier in mijn werk verbinding te zoeken tussen gezondheid en werk & inkomen. Armoede en gezondheid zijn sterk met elkaar verbonden. Mensen die langdurig in armoede leven voelen zich vaak minder gezond, lopen meer risico op chronische ziekten en overlijden op jongere leeftijd. Niet alleen de gemeente maar ook de zorgverzekeraar kan daar bijvoorbeeld ook een rol in spelen.”

Karima is altijd nauw betrokken bij wat er in de directe omgeving van de inwoners gebeurt. “Bijvoorbeeld ook als het gaat om de mentale gezondheid. We zien nu bijvoorbeeld dat veel jongeren hiermee worstelen, mede naar aanleiding van de coronacrisis. De leefomgeving, zoals de wijk, speelt daarin ook een belangrijke rol.”

De nieuwe adviseurs zien dus ook een belangrijke taak in het verbeteren van de verbinding. Tussen de verschillende partijen die samenwerken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen én met de inwoner. “Daarbij vinden we het belangrijk aan te sluiten bij de lokale context en het kennisniveau van ambtenaren en professionals. Het helpt dan om onze kennis op maat en toegankelijk aan te bieden.”

Delen van kennis en goede voorbeelden

Irene en Karima zijn allebei onder de indruk van de hoeveelheid kennis die er binnen de vele programma’s van Pharos is opgebouwd. “We willen iedereen aanraden om eens een kijkje te nemen op onze websites. Op GezondIn.nu deelden we al diverse kennisproducten die helpen bij het bereiken en  betrekken van inwoners, zoals deze checklist voor gemeenten. En deze publicatie over hoe je als professional een ‘goed gesprek’ voert met de inwoner. Of kijk naar de bredere programma’s van Pharos, bijvoorbeeld over gezondheidsvaardigheden & bereiken en betrekken of over persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Fijn om een rol te kunnen spelen bij het delen van die kennis.”