Blog door Annette Duivenvoorden

Samen leuke dingen doen is functioneel

Gezin centraal in Supporter van Elkaar, het jongste maatschappij-project van FC Twente.

Interview met Laura Höfte, projectleider en deelnemer aan de Leerkring armoede en gezondheid (door Annette Duivenvoorden).

In Supporter van Elkaar ‘adopteert’ FC Twente in Enschede kwetsbare gezinnen die leven van een uitkering. Samen werken zij aan verbeteringen van de eigen gezondheid en participatie. Gedurende vijf maanden volgen gezinnen twee bijeenkomsten per week. De ochtend is voor de ouders met activiteiten gericht op hun persoonlijke doelen en toekomstdromen. De middag is voor hele het gezin, waar zij met elkaar sport- en spelactiviteiten doen. De gezinsleden worden op een positieve manier gemotiveerd en krijgen zo meer zelfvertrouwen. Het gaat om relevante, betekenisvolle en leuke dingen doen, maar ook het belonen en waarderen daarvan. Het wijkgerichte gezinstraject doorbreekt de spiraal van negativiteit.

Het project Supporter van Elkaar krijgt een financiële impuls van het FNO-programma Gezonde toekomst dichterbij en bouwt in aanpak voort op twaalf jaar expertise van FC Twente Scoren in de wijk. Laura Hofte, projectleider vertelt over lessen van de innovatieve, brede gezinsaanpak en stipt de meerwaarde van de leerkring Armoede en gezondheid voor haar project aan.

Binnenkort start de vijfde groep gezinnen met het Supporter van Elkaar-traject. Een bijzondere mijlpaal. Wat zijn voor jullie belangrijke lessen en inzichten?

Dat we nu met een vijfde groep gezinnen starten is ook wat we wilden, een groot bereik. De innovatie in onze aanpak zit in het gezin – de ouders met de kinderen – en hen met elkaar positieve en betekenisvolle activiteiten te laten doen. Gezinsleden zien elkaar daardoor weer eens vrolijk. Het effect hiervan is zoveel groter dan ingeschat. Zo terugblikkend op het traject zie ik drie lessen.

  • Als eerste ‘leuk’ is heel functioneel. Als je als gezin samen actieve en gezellige activiteiten doet – kinderen koken voor hun ouders, samen beweegspellen doen of naar een voetbalwedstrijd – doorbreekt dit een negatieve spiraal. Volwassenen krijgen ruimte in hun hoofd om weer na te denken. Kinderen hebben goede voelsprieten voor de sfeer in huis, zeker als het ontbreekt aan geld. Zij zien de grote zorgen bij hun ouders. Dat het ook anders kan, lukt met sport en spel.
  • Als tweede: de inzet van sport als middel. Sport in groepsverband werkt bij mensen door op allerlei fronten. Mensen voelen zich vitaler, het draagt bij aan zelfvertrouwen en de groepsdynamiek leidt tot sociale binding.
  • Als derde les is dat ons project zich heel goed kan verbinden aan andere partijen die iets te bieden hebben. Zoals de Stadsbank voor schuldsanering of de verslavingszorg met voorlichting over opvoeden. Ook bedrijven die nieuwe werknemers zoeken leggen met ons contact. Wij weten doelgroepen te bereiken, waar de gemeenten moeilijk contact mee krijgt. Als voetbalclub FC Twente zijn wij niet betuttelend en niet bureaucratisch. Dit geeft de deelnemers en samenwerkingspartners vertrouwen.

Wat heeft deelname aan de leerkring armoede en gezondheid je opgeleverd?

Het was een waardevol traject. Voor mij zat er meerwaarde in de hoge kwaliteit van de opbouw van de landelijke bijeenkomsten: op inhoud, in werkvormen en het uitwisselen van ervaringen. Het was waardevol om met collega-projecten overlap te herkennen in waar je in de eigen praktijk tegenaan loopt.
De versnellingssessie – workshop met het lokale projectteam en experts van buiten – hielp mij om meer planmatiger naar het borgen van het project te kijken. De nieuwe invalshoeken die het bezoek van buiten bracht. Maar zeker is het ook goed om als projectteam stil te staan bij de aanpak en opzet. Alle tips van deze workshop waren nuttig en door de gegeven structuur gelijk te gebruiken. Tot slot, wat interessant is aan een leerkring als deze, is het jezelf spiegelen aan andere initiatieven en gevoel te krijgen of je op een goede wijze bezig bent. Je bent even weg uit je lokale, bekende werkomgeving waardoor het tot nadenken aanzet.

Wat zou jij als maatschappelijk initiatief willen adviseren aan gemeenten?

Mijn advies aan gemeenten is om beschikbare subsidie echt in te zetten op projecten die goed werken. Investeer niet zozeer in aanbestedingen en de bijbehorende transparantie, maar houdt vooral ook die initiatieven vast die werkzame principes hebben ontwikkeld en toegepast. De knowhow van wat werkt voor het ondersteunen en verder helpen van kwetsbare groepen is heel wat waard.

Contactpersonen / Projectteam leerkring
Frea Haker, Pharos: F.Haker@pharos.nl
Annette Duivenvoorden, Platform31: annette.duivenvoorden@platform31.nl
Lisanne van Eeden, Platform31: lisanne.vaneeden@platform31.nl

Meer achtergrondinformatie

Inspiratie- en werkboek armoede, schulden en gezondheid

Pioniers van zes projecten, van verschillende organisaties en gemeenten, deelden ervaringen en brachten hun aanpak verder in de leerkring. De inzichten en resultaten tekenden we op in dit inspiratie- en werkboek armoede, schulden en gezondheid.

Succesvol combineren van armoede- en gezondheidsbeleid

De Gesprekstool voor gemeenten helpt bij de start of bij het verdiepen van de gebundelde aanpak op onderdelen: wat gebeurt er al, koppelen ambities en aanscherpen.