Tips én teksten voor een inclusief collegeprogramma

Na 16 maart breekt in gemeenten een nieuwe fase aan. Er komen nieuwe colleges, met nieuwe plannen en nieuwe focus. Zij vormen programma’s voor de komende jaren, waarin de lokale aanpak van gezondheidsverschillen een prominente plek verdient.

We hebben de afgelopen jaren veel ervaring en kennis opgedaan over wat werkt in die lokale aanpak. Onze tips voor een inclusief programma, met aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie:

  1. Maak actief werk van de oorzaken van ongezondheid en gezondheidsverschillen en zet niet alleen in op leefstijl en gedrag. Oorzaken zoals armoede, te duur of ongezond wonen, ongezonde of onveilige omgeving, stress en laaggeletterdheid. Doe dit met commitment van het hele college.
  2. Maak van gezondheid in wijken een gezamenlijke opgave van zowel het sociaal, medisch als het fysieke domein.
  3. Differentieer! Dat wil zeggen: behandel mensen ongelijk. Focus op de inwoners die extra aandacht nodig hebben.
  4. Luister naar en werk duurzaam samen met inwoners en professionals. Betrek ze bij het bedenken, opstellen en maken van plannen èn de uitvoering en evaluatie daarvan.
  5. Weet dat dit een lange adem vraagt en stel hiervoor doelen op lange(re) termijn.

Voorbeeldteksten en ander ondersteunend materiaal

Wij hebben voorbeeldteksten opgesteld die je kunnen helpen om de lokale aanpak gezondheidsverschillen in jouw gemeente (verder) te verankeren in het beleid voor de komende vier jaar. Voor wethouders is er een overdrachtsbrief die zij kunnen gebruiken voor hun opvolgers of college.

De teksten zijn zo opgesteld dat je eruit kunt lichten wat voor jouw gemeente van toepassing is. Ook kun je ze aanpassen naar de situatie in jouw gemeente.

Korte tekst over lokale aanpak gezondheidsverschillen

Tekstvoorstel voor coalitieakkoorden en collegeprogramma’s

Overdrachtsbrief wethouders

Wil je meer voorbeelden van de lokale aanpak? Kijk gerust eens rond in onze uitgebreide kennisbank.

Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek? Neem contact op met de adviseur van jouw gemeente.

Lokale aanpak gezondheidsverschillen in beeld

In deze film blikken we terug op 8 jaar GIDS/GezondIn. Met mooie voorbeelden uit het hele land en veel bekende gezichten.

Uitkomsten onderzoek 8 jaar GIDS/GezondIn

De 150 GIDS-gemeenten zijn de afgelopen acht jaar steeds meer gaan inzetten op integraal beleid om gezondheidsverschillen terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van Lysias Advies in opdracht van Pharos. In dit vraaggesprek met dagvoorzitter Simone van Trier vertelt Pharos-directeur Patricia Heijdenrijk over de uitkomsten.