Kennisdossier - 10 februari 2020

Kennisdossier Preventie en Zorg

Gezond zijn en blijven is erg belangrijk. Ook gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen ervoor zorgen dat iedereen goede zorg kan krijgen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een gemeentepolis. Dit is een zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking. Of door samen te werken aan goede, lokale zorg met wijk- en buurtteams. In dit kennisdossier vertellen we je hoe je als gemeente kunt werken aan goede zorg en preventie.

Open

Laatste update:
25 april 2024

Wat GIDS-gemeenten doen in het kader van preventie en zorg:

  • De samenwerking tussen de gemeente en huisartsen versterken en verbreden.
  • Een betere samenwerking tussen eerstelijn, sociale wijkteams en andere professionals/vrijwilligers in de buurt faciliteren.
  • Afspraken voor minima maken met zorgverzekeraars.
  • Een toegankelijk zorgaanbod stimuleren.

Meer over

Thema
Type