Instrument - 4 februari 2020

Voorbeeldpresentatie doelensessie

Om gezondheidsverschillen terug te dringen is het belangrijk om je te richten op verschillende achterliggende oorzaken van deze verschillen. Oorzaken zoals armoede, fysieke omgeving en (gezondheids)vaardigheden. Om je proces zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is het belangrijk om doelen te stellen. Zo weet je waar je naartoe werkt. Om je doel helder te formuleren kun je een doelensessie organiseren. Deze presentatie kun je als blauwdruk gebruiken bij jouw eigen doelensessie. Hij hoort bij de handreiking ‘Doelen stellen’.

Open

Laatste update:
30 mei 2023