Nieuws

Hier vind je onze laatste nieuwsitems en blogs.

Nieuwsbrief

Wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief. Vorige nieuwsbrieven vind je hier.

Inclusieve GALA en IZA akkoorden: dit was 2023

In 2023 hebben we actief bijgedragen aan een inclusief GALA en IZA. Via boeiende webinars, intervisiesessies en samenwerking op alle niveaus hebben we concrete handelingsperspectieven geboden aan gemeenten om aan de slag te kunnen met gezondheidsverschillen.

Lees meer
blog
Anneke Hiemstra

Monitoren van voortgang en resultaten

Als je gezondheidsachterstanden lokaal aanpakt, is het belangrijk te volgen wat er gebeurt, en dit te laten zien. Maar hoe doe je dat? GezondIn adviseur Anneke Hiemstra vertelt je in deze blog meer.

Lees meer
blog
Annette Duivenvoorden

Samen leuke dingen doen is functioneel

Als kwetsbaar gezin actieve en gezellige activiteiten ondernemen doorbreekt een negatieve spiraal: "Kinderen hebben goede voelsprieten voor de sfeer in huis, zeker als het ontbreekt aan geld. Zij zien de grote zorgen bij hun ouders. Dat het ook anders kan, lukt met sport en spel." Laura Hofte leidt Supporter van Elkaar, en blikt in dit interview terug op het traject, en de meerwaarde van de leerkring Armoede en Gezondheid daarbij. 

Lees meer
blog
Annette Duivenvoorden

Onze evaluaties gaan steeds meer over het proces

Hoe monitor en evalueer je jouw aanpak om gezondheidsverschillen terug te dringen? In dit interview vertellen we je meer over de Zwolse aanpak.

Lees meer
blog

Niet over, maar met: Betrek doelgroep bij uitvoering Preventieakkoord

Pharos leverde een bijdrage aan het Preventieakkoord, als expert op gezondheidsverschillen en hun dieperliggende oorzaken, én op het bereiken en betrekken van kwetsbare burgers. Lees hier het blog van onze directeur Patricia Heijdenrijk waarin zij oproept om het Preventieakkoord samen met de doelgroep uit te voeren.

Lees meer
blog

Q&A: GIDS gelden inzetten voor inwonersinitiatieven

Hoe zet je GIDS-gelden in om inwonersinitiatieven mogelijk te maken? We vroegen verschillende gemeenten naar hun aanpak; er kwamen reacties uit maar liefst twaalf gemeenten. Hun reacties bundelden we in deze Q&A.

Lees meer
blog
Annette Duivenvoorden

Stress is maatschappelijk ongelijk verdeeld

Barend Middelkoop publiceerde de uitkomsten van de gezondheidsdialoog in twee Haagse aandachtswijken in het Epidemiologisch Bulletin. De wijkbewoners noemen stress als belangrijkste gezondheidsprobleem.

Lees meer
blog
Aldien Poll

In de GLI GLA GLOria – de opmars van de Gecombineerde Leefstijl Interventie

Per 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie uit de basisverzekering vergoed. Mooi! Maar de vraag is of dit ook Gli Gla Gloria voor iedereen betekent. GezondIn adviseur Aldien Poll schreef er een blog over.

Lees meer
blog

De wil om te willen winnen

SportPrinciples ontwikkelde met GIDS de cursus Sociaal Sportprogrammeur in Amstelveen. Dit is een cursus waarbij cliënten van Werk & Inkomen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tien weken lang samen aan de slag gaan om te werken aan hun competenties, dromen en gezondheid. 

Lees meer
blog
Annette Duivenvoorden

Aanpak overgewicht als aanjager voor beweeglogica

Amsterdam is een van de koplopergemeenten, die één gezondheidsthema – de aanpak van overgewicht – hoog op de ruimtelijke agenda heeft staan. Zij doet dit vanuit de beweeglogica: de stad zo inrichten, dat deze bewust of onbewust uitnodigt tot bewegen en sporten. Hoe doe je dit als de druk op de stad hoog is?

Lees meer
blog
Annette Duivenvoorden

Inspireren en werken aan Gezondheid en Ruimte

Tijdens de Inspiratiebijeenkomst Gezondheid & Ruimte op 18 mei 2018 lanceerden we ons inspiratieboek Gezondheid en Ruimte, samen met de Leefplekmeter. Dit is een instrument om met inwoners in gesprek te gaan over hun leefplek.

Lees meer
blog
Aldien Poll

Huisartsenbekostiging en Gemeentepolis

De huisartsenbekostiging en gemeentepolis vormen grote kansen voor jouw gemeente. Maar hoe benut je deze kansen?

Lees meer
blog

Rookvrije huurwoningen – kan dat?

Op een koude donderdagochtend kwamen Marieke, vertegenwoordigers van twee corporaties, gedragsdeskundige Emilie Tromp en enkele Pharos-collega's bij elkaar. Het thema? Derdehands rook.

Lees meer