Nieuws

Hier vind je onze laatste nieuwsitems en blogs.

Nieuwsbrief

Wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief. Vorige nieuwsbrieven vind je hier.

Kleine gemeenten kampen met uitdagingen bij aanpak financiële problemen en gezondheidsrisico’s

Steeds meer inwoners van kleinere gemeenten komen in financiële problemen. Volgens de enquête die we onder P10- en K80-gemeenten hebben uitgevoerd, hebben de gemeenten te maken met een groeiend aantal inwoners met geldzorgen, ondanks de cijfers van het CBS die een daling in armoede laten zien.

Lees meer
blog

Interview: Inwoners zijn de experts als het gaat om hun ‘leefplek’

De GezondIn-Leefplekmeter is gebaseerd op de Scottish Place Standard, ontwikkeld door onder andere de National Health Service. John Howie en Etive Currie, drijvende krachten achter de Scottish Place Standard, namen het eerste exemplaar in ontvangst. Hoe maken zij in Schotland met succes gebruik van deze ‘tool’ om inwoners een stem te geven?

Lees meer
blog

Over energie gesproken

Onze collega, GezondIn adviseur Annelies Acda, werd uitgenodigd om mee te denken over de koppeling van het thema gezondheid aan de energietransitie. Het werd een bijeenkomst om blij van te worden. Ze schrijft erover in deze blog. 

Lees meer
blog

Verkenning aanpak gemeenten “gezonde start”

We voerden 2018 een verkenning onder de GIDS-gemeenten uit over Gezonde Start. In deze blog vind je de resultaten van deze verkenning.

Lees meer
blog
Anneke Hiemstra

Monitoren van voortgang en resultaten

Als je gezondheidsachterstanden lokaal aanpakt, is het belangrijk te volgen wat er gebeurt, en dit te laten zien. Maar hoe doe je dat? GezondIn adviseur Anneke Hiemstra vertelt je in deze blog meer.

Lees meer
blog
Annette Duivenvoorden

Samen leuke dingen doen is functioneel

Als kwetsbaar gezin actieve en gezellige activiteiten ondernemen doorbreekt een negatieve spiraal: "Kinderen hebben goede voelsprieten voor de sfeer in huis, zeker als het ontbreekt aan geld. Zij zien de grote zorgen bij hun ouders. Dat het ook anders kan, lukt met sport en spel." Laura Hofte leidt Supporter van Elkaar, en blikt in dit interview terug op het traject, en de meerwaarde van de leerkring Armoede en Gezondheid daarbij. 

Lees meer
blog
Annette Duivenvoorden

Onze evaluaties gaan steeds meer over het proces

Hoe monitor en evalueer je jouw aanpak om gezondheidsverschillen terug te dringen? In dit interview vertellen we je meer over de Zwolse aanpak.

Lees meer
blog

Niet over, maar met: Betrek doelgroep bij uitvoering Preventieakkoord

Pharos leverde een bijdrage aan het Preventieakkoord, als expert op gezondheidsverschillen en hun dieperliggende oorzaken, én op het bereiken en betrekken van kwetsbare burgers. Lees hier het blog van onze directeur Patricia Heijdenrijk waarin zij oproept om het Preventieakkoord samen met de doelgroep uit te voeren.

Lees meer
blog

Q&A: GIDS gelden inzetten voor inwonersinitiatieven

Hoe zet je GIDS-gelden in om inwonersinitiatieven mogelijk te maken? We vroegen verschillende gemeenten naar hun aanpak; er kwamen reacties uit maar liefst twaalf gemeenten. Hun reacties bundelden we in deze Q&A.

Lees meer
blog
Annette Duivenvoorden

Stress is maatschappelijk ongelijk verdeeld

Barend Middelkoop publiceerde de uitkomsten van de gezondheidsdialoog in twee Haagse aandachtswijken in het Epidemiologisch Bulletin. De wijkbewoners noemen stress als belangrijkste gezondheidsprobleem.

Lees meer
blog
Aldien Poll

In de GLI GLA GLOria – de opmars van de Gecombineerde Leefstijl Interventie

Per 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie uit de basisverzekering vergoed. Mooi! Maar de vraag is of dit ook Gli Gla Gloria voor iedereen betekent. GezondIn adviseur Aldien Poll schreef er een blog over.

Lees meer
blog

De wil om te willen winnen

SportPrinciples ontwikkelde met GIDS de cursus Sociaal Sportprogrammeur in Amstelveen. Dit is een cursus waarbij cliënten van Werk & Inkomen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tien weken lang samen aan de slag gaan om te werken aan hun competenties, dromen en gezondheid. 

Lees meer
blog
Annette Duivenvoorden

Aanpak overgewicht als aanjager voor beweeglogica

Amsterdam is een van de koplopergemeenten, die één gezondheidsthema – de aanpak van overgewicht – hoog op de ruimtelijke agenda heeft staan. Zij doet dit vanuit de beweeglogica: de stad zo inrichten, dat deze bewust of onbewust uitnodigt tot bewegen en sporten. Hoe doe je dit als de druk op de stad hoog is?

Lees meer