Nieuws

Hier vind je onze laatste nieuwsitems en blogs. Wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsflits. Vorige nieuwsflitsen vind je hier.

Koers houden in de lokale aanpak van gezondheidsverschillen

Tijdens de studiedag werd het nog duidelijker: door de tweedeling en kansenongelijkheid in de samenleving nemen ook de verschillen in gezondheid toe. Inflatie, afnemende koopkracht en stijgende energieprijzen treffen mensen in kwetsbare posities extra hard. Hoe geef je dit een plek in je lokale aanpak? In dit artikel vind je vijf belangrijke aanbevelingen en praktische handvatten om aan de slag te gaan met gezondheidsverschillen.

Lees meer

Aanpak gezondheidsverschillen verdient plek in regeerakkoord

“Een stevige en brede aanpak van gezondheidsverschillen verdient een plek in het toekomstige regeerakkoord.” Dit stelt Pharos in een brief aan informateur Mariëtte Hamer.

Lees meer

Kijk webinar Schuldhulpverlening en Gezondheid terug

Wil je weten hoe schuldhulpverlening effectiever wordt en positief bijdraagt aan gezondheid? Kijk dan ons webinar 'Schuldhulpverlening en Gezondheid: zorgen voor win-win' terug.

Lees meer

RVS: GezondIn prominent voorbeeld brede blik aanpak gezondheidsachterstanden

In het rapport ‘Een eerlijke kans op gezond leven’ pleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving voor een andere benadering van gezondheidsachterstanden.

Lees meer

Deelnemers gemeentepolis hebben minder schulden en betere gezondheid

Deelnemers aan de Gemeentepolis hebben gemiddeld 40 procent minder betalingsachterstanden en mijden minder vaak zorg. Dit blijkt van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) naar de Gemeentepolis van onderzoeksbureau Rebel.

Lees meer

Nieuw inspiratieboek: Gezondheid in de Omgevingsvisie

Mensen met een lage opleiding wonen niet altijd in de meest groene en gezonde wijken. Gemeenten kunnen daar iets aan doen. In het inspiratieboek ‘Gezondheid in de Omgevingsvisie’ laten we zien hoe je de Omgevingswet in kunt zetten voor gezondheid én het verminderen van gezondheidsverschillen. In het boek vind je vijf voorbeelden uit gemeenten en vijf aandachtspunten.

Lees meer

Chronische stress belangrijke factor gezondheidsverschillen

Aanhoudende stress heeft een dubbel negatief effect op gezondheid. Het is een belangrijke factor voor het ontstaan en in stand houden van gezondheidsverschillen. De Pharos-publicatie ‘Leven met ongezonde stress’ laat zien hoe groot die impact is én wat we daaraan kunnen doen.

Lees meer

Terugkijken webinar: Preventieakkoorden met aandacht voor iedereen

Hoe sluit je een preventieakkoord met aandacht voor iedereen? Een akkoord met specifieke aandacht voor mensen in kwetsbare sociaaleconomische situaties? Kijk onze webinar: Preventieakkoorden met aandacht voor iedereen terug.

Lees meer

Wethouders: ‘Zet extra in op kwetsbare inwoners voor gelijke kansen op gezond leven’

‘De kansen op een goede gezondheid zijn in ons land niet gelijk verdeeld. Om verschillen te overbruggen moet je verschil maken. Dat wil zeggen: extra inzetten op kwetsbare inwoners om zo tot gelijke kansen op een gezond leven te komen.’ Dit stelt de wethoudersgroep van de GIDS-gemeenten in haar reactie op de Discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’.

Lees meer

Terugkijken webinar Inclusief opdrachtgeverschap gemeenten

Ook bij inkoop en subsidiering kun je impact maken op gezondheidsverschillen. Welke mogelijkheden hebben gemeenten om ‘gezondheid van inwoners’ op te nemen in alle contracten, uitvoeringsplannen en subsidieafspraken? Je kunt de webinar nu terugkijken.

Lees meer

Regionale masterclasses Omgeving en Gezondheid

In opdracht van VWS organiseren wij vier digitale masterclasses over Omgeving en Gezondheid: op 26 maart, 16 april, 21 mei en 4 juni. De masterclasses zijn bedoeld voor wethouders uit het sociale en het fysieke domein en directeuren Publieke Gezondheid.

Lees meer

Utrecht vertelt over ‘Heath in all policies’ in inspiratievideo

In deze inspiratiefilm vertellen onder andere wethouder Eelco Eerenberg en senior adviseur Gezonde Leefomgeving Mariël Droomers over het streven van de stad Utrecht om gezondheid in alle leefgebieden te integreren (Health in all Policies). Een van de voorbeelden is het project Sociaal Renoveren in de wijk Overvecht.

Lees meer

Laat je inspireren door Nissewaard

Wat doet de GIDS-gemeente Nissewaard om gezondheidsverschillen aan te pakken? Laat je inspireren door deze video.

Lees meer